Conditional hue/saturation

Vloženo dne: 20-04-08
Tento plugin umožňuje měnit tón, sytost a jas zvolených barev

Plugin CondHSAdj.dll si stáhněte v Evan's Effects.

Najdete ho potom v menu Opravy jako Conditional Hue/Saturation.

Významy parametrů:

V kruhu si pomocí dvou jezdců "Hue range" vyberete výseč barev, na které chcete změnu udělat. Třeba jen na červené. Pak budou ovlivněny jen ty pixely, které spadají do tohoto výběru.

Potom si dole můžete ještě v "Saturation range" omezit, jaké sytosti barev se to bude týkat. Opět pomocí jezdců, omezuje to tu výseč od středu a obvodu kružnice.

Hue action (zatržítka):

  • Add: jezdcem přidáte určenou hodnotu ke stávající barvě
  • Set: jezdcem nastavíte určenou hodnotu bez ohledu na to, co tam bylo dřív
  • Fade verticle: udělá se duhový přechod shora dolů
  • Fade horizontal: udělá se vodorovný duhový přechod
  • None: nic se nezmění

Saturation adjustment

(nastaví sytost pro zvolenou výseč barev)
0 = černobílá, - 200 = maximum barevnosti

Lightness action(jas)

  • Add - přidá/ubere jas o zvolenou hodnotu
  • Set - nastaví jas na zvolenou hodnotu
  • None - jas se nemění

Pozn: pozor na příliš velké změny jasu ve výseči. Dělá to dost divné efekty.

Příklady

Na www.evanolds.com vidíte i příklady, co se s tím dá dělat.
V prvním případě odbarvil modrou zeď tak, že do výseče zvolil odstíny modré a sytost (saturation) nastavil na 0. To nastavení je vidět na tom odkazu, pod obrázkem.
V druhém případě vybral všechno kromě modré a přebarvil to pomocí nastavení tónu (hue v levé části) na zeleno.
Ve třetím příkladu změnil všechno zelené na fialové.

A teď nějaké příklady, které jsem si zkusila já:

1. Změna barvy květiny. Ve výseči je vybraná část od fialové po žlutou. To je potřeba vyzkoušet, aby pak změna nezasahovala i do jiných barev. Hue (tón) jsem nastavila pomocí Set na hodnotu, kdy se barva změnila do žluté (prostě jsem táhla jezdec, až to bylo to, co jsem chtěla). Sytost jsem neměnila. Povšimněte si, že jsem to dělala ve výběru, ostatní kytky se nezměnily.

změna barvy u květiny ve zvoleném výběru

2. Odbarvení zeleně, ponechání jen květin. Vybrala jsem zelenou část spektra a nastavila změnu Hue na None (nic), a saturation (sytost) na 0 - to je černobílá. Je potřeba to pak poladit, aby se odbarvilo opravdu jen to, co se odbarvit má.

odbarvení zelených částí rostlin

Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře