Vrstvy - popis a návod

Vloženo dne: 19-04-08
Vrstvy si můžete představit jako průhledné či poloprůhledné listy naskládané na sebe. Na každém listu může být kousek koláže, ze které složíte výsledný obrázek. Průhlednost jednotlivých listů určuje, co a jak moc bude vidět na výsledném obrázku.

Princip zobrazení vrstev je dobře ukázán v návodu k paint.net

Když začínáte s novým obrázkem, máte vždy vytvořenou jednu vrstvu - pozadí. To je ta nejspodnější a standardně není průhledná. Do této vrstvy můžete začít kreslit nebo si tam nakopírujete nějaký obrázek, který chcete upravovat. Pokud budete dělat jednoduché úpravy jako ořezání nebo změna rozměrů, pak si vystačíte s touto jednou vrstvou a nic nemusíte řešit.

Vrstvy začnou být zajímavé, když se rozhodnete dělat koláže z více obrázků, které chcete různě na sebe poskládat nebo prolnout, nebo chcete dělat na obrázku nějaké složitější efekty.

Nová prázdná vrstva (kromě pozadí) se vytváří vždy jako zcela průhledná. Zobrazuje se to jako šedá šachovnice ale když do ní vložíte obrázek, je neprůhledný.

Okno programu. Nakopírovala jsem tam tři obrázky pomocí ctrl+shift+v, tím se každý vloží do nové vrstvy. V pravém dolním rohu je vidět, jak jsou na sobě naskládané. v Obrázku jsou přes sebe, jak jsem si je posunula, aby byly vidět všechny tři. Když je obrázek menší než vrstva, je zbytek plochy průhledný.

Nastavení vlastností vrstvy

V pravém dolním rohu je okénko, které ukazuje, kolik vrstev právě máte, na které pracujete, a také umožňuje nějaké manipulace s nimi. Můžete vrstvy přidávat, mazat, přesunovat dospod či nahoru, slučovat - to když už to vypadá, jak má. Poslední ikonka je pro volbu vlastností vrstvy - můžete nastavit, zda má být právě vidět, jak moc má být průhledná a jakým způsobem se bude provádět prolínání.

Každá vrstva má v každém pixelu (bodu) informaci o barvě a o průhlednosti. Používá se systém RGBA - tři základní barvy a tzv alfa kanál, který nese informaci o průhlednosti. Máte-li zájem o trochu teorie o RGB, podívejte se tady. Průhlednost (zastření) se nastavuje jezdcem v intervalu 0 až 255. 0 znamená úplnou průhlednost, 255 úplnou neprůhlednost.

Je-li horní vrstva neprůhledná, spodní vrstvy nejsou vidět vůbec. Mírou průhlednosti a uspořádáním vrstev ovlivňujete výsledný obrázek.

Protože i barvy mají stupnici sytosti o 0 do 255, je možné při prolínání/slučování vrstev provádět s nimi různé matematické operace jako sčítání, násobení apod. To si volíte u vlastnosti vrstvy v tom rozbalovacím okénku. V oficiální nápovědě k vrstvám můžete vidět jednotlivé režimy. Tady je stručný překlad, co to dělá.

Režimy slučování / prolínání vrstev v paint.NET

 • Obvyklý (normal) - Z každého obrázku vidíme trochu, prolínají se.
 • Vícenásobný (multiply) - Výsledek je vždy tmavší, bílá místa nemají význam a jsou průhledná.
 • Součtový (additive) - Výsledek je vždy světlejší, černá místa nemají význam a jsou průhledná
 • Ztmavení (color burn) - Tmavší místa se ztmaví a světlejší zůstanou světlá jen tam, kde jsou světlá ve všech vrstvách.
 • Zesvětlení (color dodge) - Světlá místa se zesvětlí a tmavá zůstanou tmavá jen tam, kde se prolnou s tmavou
 • Odraz (reflect) - používá se pro přidání lesklých objektů a světlých míst. V orig článku je to vidět líp než tady.
 • Žhnutí (glow) - je to stejné jako kdybyste přehodili vrstvy a použili odraz.
 • Překrytí (overlay) - tmavší místa se ztmaví a světlá jsou zářivější
 • Rozdílový (difference) - vrstvy se odčítají, barvy se ztmaví. Bílá a černá vždy vyprodukují bílou. Je to užitečné s efektem mraky
 • Negace (negation) - podobně jako u rozdílového, ale barvy se zesvětlí.
 • Projasnění (lighten) - použije se vždy světlejší pixel z každé vrstvy
 • Potemnění (darken) - použije se vždy tmavší pixel z každé vrstvy
 • Obrazovka (screen) - pixely jsou jasnější, černá je průhledná
 • XOR - používá se pro analýzu obrázků

Příklad manipulace s vrstvami.

Na předchozím obrázku jsou čtyři vrstvy. Pozadí je prázdné, protže jsem obrázek nevložila normálně přes ctrl+v ale jako novou vrstvu - ctrl+shift+v. V podstatě to ničemu nevadí, můžete to pozadí smazat. Mám tam krajinu, na ní tulipány v další vrstvě a přes ně ještě svíčky. Potřebuju to trochu posunout do stran. Začnu svíčkami - je možné vzít celou vrstvu 4 (kliknutím na příslušnou vrstvu v okénku vrstev se aktivuje) , pak stiskněte tlačítko pro "Přesun" v Nástrojích a můžete vrstvou pohybovat.

přesunutí vrstvy se svíčkami doprava

Tulipány jsem přesunula doleva. Jenže obrázky zakrývají krajinu úplně, a já chci, aby byly průhledné. To se zařídí přes vlastnosti vrstev - těch vrchních. Na vlastnosti vrstvy se dostanete buď přes ikonku dole v okně vrstev nebo klávesou F4. Zvolila jsem tulipány jako aktivní vrstvu a nastavuju vlastnosti vrstvy - její průhlednost a režim míchání vrstev. Zde jsem zvolila Obvyklý režim, průhlednost tak 50% tam vychází asi nejlépe.

nastavení průhlednosti pro tulipány, krajina vzadu bude prosvítat

Se svíčkami si trochu zaexperimentuju, obvyklý režim byl moc fádní, zkusila jsem Součtový, který zvýrazní světlé části. Všimněte si, že že průhlednost zde vlastně žádná není, a přesto je krajina vidět. Při hodnotě průhlednosti 50% by byly svíčky velmi málo viditelné. Hodnoty průhlednost je potřeba zkoušt pro každý režim míchání.

součtový režim na vrstvě se svíčkami

Zajímavý efekt vznikl při režimu Projasnění. Tmavé části a ohraničení se "vybily" s oblohou a zůstaly jen svíčky. Obvykle se takových efektů pouhým nastavením průhlednosti nedá dosáhnout a je potřeba na zjemnění hran použít přechody nebo masky. Tohle celé mělo jen ukázat, že se vyplatí experimentovat.

nečekaný efekt při režimu Projasnění

Přechody do průhlednosti

Pokud chcete, aby se obrázky prolínaly "beze švů", je potřeba použít Přechod do průhlednosti.

zvolte ikonku přechodu v panelu nástrojů, pak druh přechodu, pak režim průhlednosti

Jestliže chcete přechod svislý, musíte táhnout bod vodorovně. Když položíte myš na obrázek, jeho obsah zmizí, objevuje se až jak postupně táhnete. Čím kratší je "tažná čára", tím je přechod strmější. Je potřeba to zkoušet. Musíte být vždy na příslušné vrstvě. Na obrázku níže je ukázán výchozí a koncový bod, kterým se přechod pro tulipány vytvořil. Ta zelená vlevo je příliš sytá, správně by ten počáteční bod měl být více vlevo, může být i mimo hranice obrázku. Jiné druhy přechodů fungují podobně, vždy se začíná tažením od zvoleného bodu.

"tažná čára" přechodu pro obrázek tulipánů. je třeba se zastavit před "hranou" obrázku"

A pak si s tím ještě můžete hrát - třeba třeba aplikovat jiný režim průhlednosti ...

a výsledek pokusu: lehce psychedelické tulipány v přechodu

Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře