Water reflection - odraz ve vodě

Vloženo dne: 04-06-08
Pomocí tohoto pluginu můžete nechat část obrázku zrcadlit ve vodě.

Water reflection je součástí balíčku pluginů od Madjik. Nainstalujte jen tehdy, pokud tento balíček pluginů ještě nemáte. Klidně je instalujte všechny, jsou zajímavé. Následující text je překlad popisu pluginu.

Plugin Water reflection je v menu Efekty -> Deformace ->Water reflection

Popis nastavení

zrcadlení ve vodě - volby pluginu Water reflection
  • Distance: kde začne odraz vody v procentech výšky obrázku. Hodnoty od 0 až 400, výchozí je 50 (střed obrázku)
  • Waves period: frekvence vlny (ne výška ale šířka) Hodnoty 0.01 až 100, výchozí je 10.
  • Duration: Vlny postupně mizí, jak se blíží k dolnímu kraji obrázku. Můžete změnit jak moc se „uklidní“ Hodnoty 0.01 až 200, výchozí je 100.
  • Blur: Jako Gaussovo rozostření ale dělá se přímo v tomhle efektu. hodnoty 0 až 10 (velmi pomalé!!!), výchozí je 0.
  • Start Angle: výchozí úhel, můžete změnit úhel a tím trochu ovlivníte, jak se dělají vlny
  • Wind: vítr přidává trochu deformací . Hodnoty -100 až 100, výchozí je 0.
  • Distort: deformace Hodnoty -100 až 100, výchozí je 0.
  • Second formula: jiný vzorec, zatržením tohoto boxu se použije na výpočet vln jiný vzorec. Vypadá to pak ne jako voda ale může to dělat nějaké „cool“ deformace. Tento vzorec potřebuje velké hodnoty "Wind" a / nebo "Distort".
  • Distort full height: efekt se aplikuje i na horní část obrázku
  • Use alpha as horizon: tohle vám umožní definovat linii, kterou má voda sledovat. Vytvoříte průhledný výřez v obrázku (vršek =obrázek, spodek=průhledný). Voda pak bude sledovat křivku řezu. Plynulá křivka dává lepší výsledky.

Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře