Přebarvení, klonovací razítko, plechovka a mazací guma

Vloženo dne: 03-06-08 Komentáře (0)
Překlad části oficiálního helpu k panelu nástrojů

Následující text je překladem z oficiálního anglického helpu Recolor tool, Eraser tool, Paint Bucket a Clone stamp v dobré víře, že CC licence na hlavní stránce webu platí pro celý web.

Přebarvení

Nástroj  je užitečný pro nahrazení jedné barvy druhou. Když přebarvujete levým tlačítkem myši, použije se pro náhradu barvy primární barva a sekundární barva je ta, která bude nahrazena. Když použijete pravé tlačítko, barvy se vymění. Když kliknete levým tlačítkem a držíte CTRL, vyberete primární barvu. Když kliknete pravým tlačítkem a držíte CTRL, volíte sekundární barvu. Tohle pohodlně nahrazuje funkci kapátka..

Citlivost při nahrazování barvy můžete řídit nastavením Odchylky na horní liště. Když je nastavena na 0%, pak bude nahrazena jen přesně odpovídající barva. Když je odchylka 100%, pak se to bude chovat skoro jako štětec.

Můžete taky nastavit velikost přebarvovacího štětce na horní liště.

přebarvení

A jak to vypadá, když se to umí:

přebarvení

Mazací guma

Nástroj Mazací guma  slouží k vymazání částí obrázku. Vymazané oblasti se označí jako průhledné, objeví se šedá šachovnice. Tento vzorek jen ukazuje, že tato část obrázku je průhledná, ve skutečnosti není součástí obrázku.

Když mažete v Malování, objeví se bílá barva. Jestliže chcete, aby to tak bylo i tady, zvolte si jako primární barvu bílou a použijte nástroj Štětec  Tenhle nástroj je také užitečný, když pracujete s více vrstvami. Jestliže máte dole vrstvu, jejíž část se má objevit skrze horní vrstvy, můete to dosáhnout tím, že kus horní vrstvy odmažete.

V následujícím obrázku bylo vymazáno všechno kromě veverky a pak byla přidána nová vrstva, vyplněna modrou barvou pomocí Plechovky a přesunuta dolů pod vrstvu s veverkou.
2. obrázek ukazuje, že Gumou je vymazáno vše kromě vevrky. Povšimněte si té šachovnice, která indikuje, že tato část obrázku je průhledná:
3. obrázek ja veverka po přidání nové vrstvy a jejím vyplnění modrou:

guma

Klonovací razítko

Tento nástroj  se používá pro kopírování oblastí pixelů mezi vrstvami nebo v té samé vrstvě.

Když chcete razítko používat, musíte nejdříve vybrat oblast, ze které chcete kopírovat, tak, že na ni kliknete a držíte při tom stisknutý CTRL. Tu zdrojovou oblast si můžete zvolit kdykoli znovu, stačí znova stisknout CTRL.

Můžete také nastavit velikost klonovacího razítka v horní liště.

V dolním obrázku byl notebook naklonován tak, že objevil na pravé straně obrázku. Když klonujete, objeví se kruh, který indikuje, odkud budou pixely kopírovány.

clone stamp

V následujícím příkladu byl odstraněn ten klacek vpravo dole tak, že se tam nakopírovala sousední oblast.

clone stamp

Plechovka

Nástroj Plechovka  se používá na vyplnění nějaké oblasti zvolenou barvou. Umístíte kurzor na oblast, kterou chcete vyplnit bervou, a když kliknete levým tlačítkem myši, vyplníte ji primární barvou, když kliknete pravým tlačítkem, použije se sekundární barva.

Oblast, která se vyplní plechovkou, je definována jako oblast okolo bodu, kde jste klikli, která má stejnou barvu jako bod, na který jste klikli.

Tolerance v "podobnosti" barvy se určuje v horní liště v okénku Odchylka.

Plechovka použije ten styl výplně, který jí v horní liště nastavíte.

V příkladu níže byly nakreslany dva kruhy. Odchylka byla nastavena na 75%, aby bylo jisté, že budou ovlivněny i vyhlazené hrany kruhů. Plechovka pak byla použita třikrát: dovnitř každého kruhu a pak jednou v oblasti mezi kruhy. Pro každou oblast byla použita jiná barva.

plechovka

Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář

Slova mezi hvězdičkami budou tučná (*tučně*), podtržení podobně pomocí podtržítek _podtržené_.
E-mailové adresy nebudou zobrazovány, budou použity pouze pro oznámení elektronickou poštou.

V rámci boje proti komentářovém spamu zadejte prosím znaky, které vidíte níže. Váš komentář bude poslán pouze pokud tyto znaky budou souhlasit. Ujistěte se, že Váš prohlížeč podporuje a přijímá cookies. Jinak vaše komentáře nemohou být správně ověřené.
CAPTCHA