Přebarvení, klonovací razítko a plechovka

Vloženo dne: 10-04-19
Plácněte tam kýbl barvy.

Podle ofic. helpu z r. 2008, upraveno 2019.

Přebarvení

Nástroj Přebarvení je užitečný pro nahrazení jedné barvy druhou.

Tvrdost stejně jako u štětce určuje míru vyhlazení, čím vyšší, tím méně vyhlazený je štětec.

Odchylka určuje, jak moc se může nahrazovaná barva lišit od referenční barvy.

Přebarvení funguje ve dvou režimech.

V režimu "Vzorkování jen jednou" se nahrazuje barva, na kterou poprvé kliknete. Pokud kliknete levým tlačítkem, použije se pro nahrazení primární barva, pravým tlačítkem sekundární.

Režim "Vzorkování barva pozadí" funguje stejně jako ve starší verzi paint.net, viz příklad níže (obrázek je ze starší verze programu).

 • Když přebarvujete levým tlačítkem myši, použije se pro náhradu barvy primární barva a sekundární barva je ta, která bude nahrazena. Když použijete pravé tlačítko, barvy se vymění.
 • Citlivost při nahrazování barvy můžete řídit nastavením Odchylky na horní liště. Když je nastavena na 0%, pak bude nahrazena jen přesně odpovídající barva. Když je odchylka 100%, pak se to bude chovat skoro jako štětec.
 • Můžete taky nastavit velikost přebarvovacího štětce na horní liště.
přebarvení

A jak to vypadá, když se to umí:

přebarvení

Klonovací razítko

Tento nástroj se používá pro kopírování oblastí pixelů mezi vrstvami nebo v té samé vrstvě.

 • Když chcete razítko používat, musíte nejdříve vybrat oblast, ze které chcete kopírovat, tak, že na ni kliknete a držíte při tom stisknutý CTRL. Tu zdrojovou oblast si můžete zvolit kdykoli znovu, stačí znova stisknout CTRL.
 • Můžete také nastavit velikost klonovacího razítka v horní liště.
 • V dolním obrázku byl notebook naklonován tak, že objevil na pravé straně obrázku. Když klonujete, objeví se kruh, který indikuje, odkud budou pixely kopírovány.
clone stamp

V následujícím příkladu byl odstraněn ten klacek vpravo dole tak, že se tam nakopírovala sousední oblast.

clone stamp

Vyplnit barvou (Plechovka)

Nástroj Vyplnit barvou se používá na vyplnění nějaké oblasti zvolenou barvou.

 • Umístíte kurzor na oblast, kterou chcete vyplnit barvou, a když kliknete levým tlačítkem myši, vyplníte ji primární barvou, když kliknete pravým tlačítkem, použije se sekundární barva.
 • Oblast, která se vyplní plechovkou, je definována jako oblast okolo bodu, kde jste klikli, která má stejnou barvu jako bod, na který jste klikli.
 • Tolerance v "podobnosti" barvy se určuje v horní liště v okénku Odchylka.
 • Plechovka použije ten styl výplně, který jí v horní liště nastavíte.
 • Můžete použít i různé režimy mísení.
 • Dokud není přebarvení potvrzeno, můžete měnit primární i sekundární barvu.
 • Rovněž můžete přetáhnout ten kontrolní (klikací) bod jinam

V příkladu níže byly nakresleny dva kruhy. Odchylka byla nastavena na 75%, aby bylo jisté, že budou ovlivněny i vyhlazené hrany kruhů. Plechovka pak byla použita třikrát: dovnitř každého kruhu a pak jednou v oblasti mezi kruhy. Pro každou oblast byla použita jiná barva.

plechovka

Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře