Vložení obrázku s přechodem do další vrstvy

Vloženo dne: 25-05-08
Příprava přechodů na obrázku, přesuny vrstvy a zmenšení velikosti vkládaného obrázku

Budeme pokračovat s obrázkem z minulého návodu. Pokud jste si ho neuložili jako formát .pdn, můžete si ho stáhnout tady (3MB). Další obrázek použitý v návodu je věž.

Otevřete si obrázek z minulého návodu a dále otevřete obrázek věže z menu Soubor ->Otevřít. Obrázek se otevře jako nový samostatný obrázek v paint.net. Všechny změny, které na něm budete dělat, se budou týkat pouze tohoto obrázku.


Kliknutím zvětšit

Naším cílem je přilepit věž s prolnutím do pravého dolního rohu, ta cesta je moc prázdná … Podívejte se na poslední obrázek dnešního návodu, abyste viděli, co chceme.

Potřebujeme, aby nebyly vidět ty větve přes oblohu. Mohli bychom je odstranit třeba pomocí Klonovacího razítka ale proč se s tím hmoždit, když máme průhledné přechody, že.

Napřed se zbavíme horní části oblohy nad věží. Zvolte v Panelu nástrojů nástroj Přechod . V horní liště ponechte volbu Lineární , a zvolte přechod do průhlednosti . Táhněte krátký přechod nad věží zespoda nahoru. Na rozdíl od předešlého návodu nemáme spodní vrstvy a tak vidíme šedou šachovnici, která indikuje prázdnotu téměř vesmírnou. Potvrďte přechod pomocí ENTER. Toho, že při nasazení myši na počátek dráhy celý obrázek zprůhlední (šachovnice), se neděste, on se zase objeví, až začnete tahat přechod.


Kliknutím zvětšit

Teď se zbavíme oblohy šikmým přechodem vedeným zprava doleva. Možná to budete muset ještě dočistit dalším přechodem, směle do toho, vždy máte možnost Zpět , když to nebude dobré.

Pozn: způsobů, jak udělat část obrázku nebo okraje průhledné, je několik, budou popsány v jiném návodu. Tady nám jde o prolínání pomocí přechodů do průhlednosti, tak si to užijte.


Kliknutím zvětšit

Teď potřebujeme obrázek přenést jako další vrstvu do obrázku s město-krajinou.
 • Buď to uděláte přes menu: Úpravy -> Označit vše vybere celý obrázek a Úpravy -> Kopírovat obrázek nabere pro kopírování
 • nebo pomocí klávesových zkratek, které vřele doporučuju se naučit, nebo se uklikáte: CTRL+A označí vše a CTRL+C nabere obrázek.

Přepněte se na obrázek město-krajiny, buď kliknutím na ikonku obrázku vpravo nahoře v liště nebo pomocí klávesové zkratky CTRL+TAB. Teď potřebujeme věž vložit do nové vrstvy.

 • Buď použijte klávesovou zkratku CTRL+SHIFT+V, čímž se vytvoří nová vrstva a do ní se obrázek vloží,
 • nebo si procvičíme práci s vrstvami dole v okénku vrstev: vytvořte novou vrstvu . Pak vložte obrázek buď přes Úpravy -> Vložit nebo pomocí CTRL+V.

Pokud není nová vrstva s věží úplně nahoře posuňte ji nahoru pomocí ikonky v okénku vrstev .

Protože věž je větší než výška plátna, vidíte při vkládání následující dialog. Zvolte "zachovat rozměr plátna".


Kliknutím zvětšit

Tož co včil? Obrázek věže je moc velký a na plátně není celý vidět. Při vkládání obrázku se vždy aktivuje nástroj Přesun pixelů , což značí, že můžete volně pohybovat výběrem. V tomto případě je vybraná celá vrstva s vkládaným obrázkem, tak ji pomocí levého tlačítka myši posuňte celou dolů, až uvidíte konec věže.

(Pozn: ta černá myší šipka, která značí aktivní posun, je tam domalovaná, protože to nejde na screenshotu zachytit)


Kliknutím zvětšit

Když myš pustíte, vidíte ohraničení s úchyty na stranách a rozích. Najeďte myší na levý horní roh, až uvidíte pacičku. Pacička znamená, že tažením za úchytku můžete měnit velikost výběru. Stiskněte SHIFT, abyste zachovali proporce stran, a táhněte pacičku šikmo dolů doprava, až je obrázek dostatečně zmenšený.

Pozn: Povšimněte si, že okénka Historie Vrstvy na pravé straně jsem vysunula mimo plochu programu, aby nepřekážela, můžete si je přesunout, kam chcete. Jo a ta pacička je tam taky dokreslená.


Kliknutím zvětšit

Pak ho přesuňte do dolního pravého rohu, to už umíte, já vám věřím, fakt.

Kliknutím zvětšit

A je to. Věž je prolnutá do pozadí.

Pokud přechod není úplně dobře, například ta tráva u věže dole, můžete opět zvolit nástroj pro přechod a upravit průhlednost přímo na vrstvě, podobně jako v první části návodu.


Kliknutím zvětšit

Jestli jste dělali tenhle testovací obrázek, uložte si ho ve formátu .pdn, aby byly zachovány vrstvy, příště budeme pokračovat. Běžně asi budete konečné výsledky ukládat v obvyklejším formátu, jpg nebo png, při ukládání pak odsouhlaste sloučení vrstev.


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře