Barevné a průhledné přechody

Vloženo dne: 11-04-19
Přechod je nástroj na tvorbu různých druhů přechodů barev. V režimu průhlednosti můžete také udělat „vyblednutí“ (fade) nebo spojit dva obrázky dohromady.

Podle helpu z r. 2008, aktualizováno 2019.

Druhy gradientů

Když zvolíte v panelu nástrojů Přechod, máte v horní liště další volby.

V roletce opakování máte 2 varianty opakování přechodů, jedna s ostrými hranami, druhá plynulé "vlny".

Režim míšení funguje tak, jako by přechod byl další vrstva, která se mísí s obrázkem.

První sloupec dole ukazuje, jak různé druhy přechodů vypadají, když jsou vytvořeny v barevném režimu s dvěma neprůhlednými barvami. (hodnota alpha je 255).

Druhý sloupec ukazuje efekt tažení přechodu v režimu průhlednosti na následujícím obrázku:
Lineární

 
Lineární s odrazem

 
Diamantový

 
Radiální

 

 • Kuželový

  Tvoření přechodu

  Když chcete udělat přechod, jednoduše klikněte a táhněte po plátně jako byste kreslili čáru. Přechod bude vytvářen, jak budete posunovat myš, z čehož můžete snadno zjistit, kde s gradientem začít, abyste ho měli tam, kde chcete. Když uvolníte tlačítko myši můžete ještě přechod upravit tažením za kruhové úchytky. Když kliknete na úchytku pravým tlačítkem myši, přehodí se primární a sekundární barva. Když přesunujete úchytku, a máte stisknuté obě tlačítka myši, budou přesunovány obě úchytky.

  Barevný režim

  Základní druh přechodu je barevný přechod, který ovlivňuje všechny barevné kanály a alpha kanál (můžete druhou barvu udělat průhlednou). Přechod bude vytvářen tak, že přechází z primární barvy do sekundární. Když stisknete pravé tlačítko myši, budou primární a sekundární barvy obráceně. přechody v prvním sloupci (výše) byly vytvořeny s použitím černé a bílé.

  Průhledný režim ("Fading" / "Blending")

  Speciální režim průhlednosti může být použit na vyblednutí (mizení) části obrázku, Může to být také užitečné pro smíchání dvou obrázků. Do tohoto režimu se dostanete, když ho zvolíte v liště pro Přechod:

  Tento typ přechodu ovlivní jen alpha kanál (průhlednost) aktivní vrstvy. Přechod bude „mizet“ z hodnoty průhlednosti primární barvy do inverzní hodnoty průhlednosti sekundární barvy. Když stisknete pravé tlačítko myši, bude se přechod tvořit z inverzní hodnoty alpha sekundární barvy do hodnoty alpha primární barvy. Jednodušeji: přechod do průhlednosti je přechod z neprůhlednoa (alpha 255) do průhlednosti (alpha 0).

  Když chcete udělat „vyblednutí“ nebo „smíchání“ obrázků, dejte dva obrázky do oddělených vrstev a pak použijte na horní vrstvě přechod do průhlednosti.

  Jako příklad může sloužit tento mix dvou obrázků, následující smíchaný obrázek byl vytvořen pomocí přechodu do průhlednosti zleva doprava na vrstvě s městem Seattle:


 • Komentáře

  Žádné komentáře

  Autor neumožnil přidávat komentáře