Výběry - geometrické, laso, magická hůlka a obrysy

Vloženo dne: 22-05-08 Komentáře (0)
Často potřebujete v obrázku upravit jen část, někdy chcete kus obrázku vybrat a přilepit ho do jiného obrázku, někdy chcete obrázek ořezat, a k tomu potřebujete napřed udělat výběr. Přesuny, otáčení, změny velikosti výběru. Výběr obkreslováním na další vrstvě. Vyhlazení hran výběru

Následující text je částečně překladem z oficiálního anglického helpu Selection tools a Move tools dobré víře, že CC licence na hlavní stránce webu platí pro celý web.

Paint.net má několik možností, jak to udělat, od základních nástrojů jako obdélníkový a elipsový výběr a laso, přes magickou hůlku až k Alpha maskám. Výběry můžete slučovat, můžete udělat vícenásobný výběr, můžete je odečítat – ve výběru uděláte „díru“, můžete výběr invertovat – vybrat všechno ostatní. Výběry či vybraný obsah pak můžete přesunovat, otáčet a měnit jejich velikost pomocí nástrojů pro Přesun.

Základní geometrické výběry

Obdélníkový a eliptický výběr jsou v panelu nástrojů. Zvolte příslušnou ikonku a tažením myši se stisknutým levým tlačítkem vyberte příslušnou oblast. Výběr zůstane aktivní, dokud neuděláte další, nebo ho nezrušíte. Chcete-li v tomto momentu obrázek ořezat, jděte do menu Obrázek nebo použijte klávesovou zkratku ctrl+shift+x. Pokud je výběr aktivní, většina dalších nástrojů operuje pouze ve vybrané oblasti.

Zrušení výběru: Nejjednodušší je použít ke zrušení výběru klávesovou zkratku ctrl+d, v menu je to „Úpravy / Odznačit“, pozor: volba „Úpravy / Smazat výběr“ vymaže obsah výběru do průhlednosti.

Tip: stisknete-li klávesu shift při výběru obdélníka nebo elipsy, výběr se udělá do čtverce, resp kružnice.

Vícenásobné výběry

Platí i pro laso a magickou hůlku. Můžete je volit v menu Režim výběru, které se po zvolení výběru objeví v horní liště (viz obr), nebo použít klávesové zkratky.

režimy pro výběry - jednoduchý, slučování, odčítání atd. Platí pro všechny druhy/ kombinace výběrů v panelu nástrojů

Můžete výběry sčítat, tj. uděláte jeden výběr, třeba obdélník a chcete-li k němu například ještě přidat kus kružnice, vyberte elipsu se stisknutou klávesou ctrl nebo v menu Režim výběru zvolíte Přidat. Předchozí výběr se nezruší, budete mít aktivní oba. Mohou se překrývat nebo být i oddělené.

Můžete kus výběru odstranit tak, že v menu režim zvolíte Ubrat a nakreslíte výběr nebo nakreslíte výběr se stisknutým pravým tlačítkem myši místo levého. Když děláte výběr pravým tlačítkem, zobrazí se jen tehdy, když koliduje s původním výběrem – může být uvnitř i „vykousnutý“ zvenku.

Další možnost v menu pro výběr je Inverze (xor) –vykousne „průnik“ obrazců, kreslíte pravým tlačítkem myši se stisknutým ctrl

Pro obdélníkový výběr máte v horní liště ještě další volby – můžete zvolit výběr obvyklý (ten je přednastavený), pevný poměr výšky a šířky – to zadáváte v dalším okénku:

nastavení poměru stran pro výběr, vhodné pro ořezávání fotek pro fotolaby

a nebo pevnou velikost – zadáte velikost obdélníku a zvolíte jednotky (doporučuji pixely). To se hodí, když například chcete z různých obrázků vybrat nějakou část, např. jako „náhledy“ do galerie:

nastavení velikosti výběru v zadaných jednotkách

Laso

Je výběr, který děláte „od ruky“, na výběr objektů nehodí, protože většinou to dopadne moc kostrbatě, spíš takový hrubý výběr oblasti.

Kouzelná hůlka

Když kliknete pomocí magické hůlky na obrázek, vybere se oblast, která má barvu podobnou jako bod, na který jste klikli. Jak moc podobné to má být, určuje v liště nástrojů nahoře Odchylka. Čím je větší, tím více se toho vybere. V oficiálním helpu magic wand je na prvních 3 obrázcích vidět, jaký vliv má změna odchylky na vybranou oblast

výběr modré oblohy pomocí kouzelné hůlky. Mastavená odchylka je dost nízká, a proto se světlejší části oblohy nevybraly.

Když stisknete Ctrl, můžete přidávat výběr podle dalšího odstínu barvy (kliknutím na jiný bod na obrázku).

Můžete také zvolit, zda chcete režim Plechovka (vybere se jen sousedící okolí) nebo Globálně – vyberou se všechny oblasti obrázku, které mají podobnou barvu se zvoleným bodem. Globální výběr podle zvolené barvy se dá udělat i tak, že držíte stisknutý shift, když klikáte na obrázek kouzelnou hůlkou

Výběr barevných kruhů na posledním obrázku v oficiálním anglickém helpu k magic wand byl vytvořen tak, že napřed vybrali celý obrázek (menu Úpravy / označit vše nebo klávesová zkratka ctrl + a) a pak pravým tlačítkem vybrali černou barvu při současně stisknutém ctrl (inverze) a shift – globální výběr. Taky by to tady šlo udělat tak, že vyberete globálně černou barvu (se shift) a pomocí ctrl+i výběr invertujete, tj. jako vybraná se označí celá nevybraná oblast (tedy ty barevné kruhy).

Pozn.: inverzí výběru se tu nazývají dvě věci – jednak „vykousnutí výběru“ (xor) v menu režim výběru a jednak přehození výběru na nevybrané oblasti. Tu druhou možnost asi využijete častěji.

Přesuny výběru a obsahu (pixelů)

Nástroje pro přesun buď jen rámce výběru nebo vybraného obsahu jsou v panelu nástrojů

Přesunutí vybraných pixelů (vybraného obsahu)

Nástrojem Přesun pixelů můžete přesunovat, otáčet a měnit velikost výběru spolu s pixely, které jsou vybrány (Když obsah výběru přesunete, zůstane po něm na obrázku prázdno – ša chovnice indikující průhlednost). Když je tento nástroj aktivní, není výběr zbarven do modra, a tak máte lepší přehled o barvě.

Přesunutí výběru

Nástrojem Přesun výběru můžete přesunovat, otáčet a měnit velikost výběru ale obsahu výběru se to nedotýká (hrajete si jen s ohraničením výběru). To je užitečné pro jemné doladění výběru „na pixel“. Když je tento nástroj aktivní, je na vybrané oblasti modrý nádech, takže přesně vidíte, co máte vybrané.

Aby tyhle nástroje fungovaly, musíte mít nějaký aktivní výběr. Když pak přepnete na některý nástroj pro přesun, objeví se okolo výběru kulaté „úchytky“, které můžete táhnout myší.

 • Přesun se dělá levým tlačítkem myši – kliknete kdekoli v obrázku kromě úchytky a táhnete.
 • Změna velikosti - táhnete za úchytky. Když táhnete za rohovou úchytku a stisknete SHIFT, budou zachovány původní proporce stran výběru.
 • Rotace– táhněte kdokoli vně výběru pravým tlačítkem myši a výběr se bude otáčet okolo středu, který se v něm vyznačí. Když při otáčení stisknete SHIFT, bude rotace postupovat po 15 stupňových úhlech

Příklady na přesun, změnu velikosti i rotaci, a rozdíl mezi přesunem pixelů a výběru (obsahu a obrysu výběru) můžete vidět v originálním helpu - Move tools

Pokročilé postupy pro vytvoření a zpracování výběru

Výběr pomocí křivek na další vrstvě

Další metoda je obkreslení objektu na nové vrstvě pomocí Čáry/ křivky. Nastavte si je na vyhlazované (standardně tak jsou). Postup popsal Tendercrisp tady. Podívejte se tam na doprovodné obrázky. Stručně:

 • Otevřete obrázek a vytvořte si novou vrstvu. Ta se udělá průhledná a je aktivní.
 • Zvolte v panelu nástrojů čáry/křivky a obtahujte zvolenou část obrázku .ujistěte se, že jsou vyhlazované (v horní liště). Zvolte si takovou barvu, aby vám to nesplývalo s obrázkem. Používejte tažené body u křivek pro přesnější obkreslení obrysů.
 • Pomocí magické hůlky vyberte vnitřek obrysu, který jste nakreslili, stále ještě jste na té nové průhledné vrstvě.
 • Zrušte průhlednou vrstvu. Jste zpátky na původním obrázku, a máte vytvořen obrys objektu, mnohem lepší než pomocí lasa.
 • Potřebujete-li vyhladit hrany, protože ho chcete někam přilepit, invertujte výběr, smažte pozadí (klávesa del) a použijte plugin Feather (viz níže)

Když potřebujete vyhlazené hrany.

V paint.net se u výběrů nevyhlazují hrany. To může být nevýhoda, pokud objekt potřebujete přilepit do jiného obrázku a je nepěkně „zubatý“. Dá se to částečně odstranit pomocí pluginu Feather z BoltBait's Plugin Pack. Feather vyhlazuje hrany objektu na průhledném pozadí, tzn., že až objekt vyberete, smažte pozadí a aplikujte Feather. Když zaškrtnete true feather, objekt se trochu zmenší, když ne, trochu se zvětší. Pomocí jezdců si určíte šířku pásma a sílu efektu vyhlazení hran.

zubatý výběr - objekt v průhledné vrstvě, pod ním je zelená vrstva, aby ty zuby byly pořádně vidět
hrany objektu upravené pomocí pluginu Feather.

Nejlepší, ale také nejpracnější metodou, jak vybrat složitý objekt a současně mít vyhlazené hrany, je Alfa maska (český překlad návodu).

Tip: když potřebujete výběr vyplnit barvou, zvolte si příslušnou barvu jako primární a stiskněte klávesu Backspace (užitečné hlavně u členitých výběrů)


Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář

Slova mezi hvězdičkami budou tučná (*tučně*), podtržení podobně pomocí podtržítek _podtržené_.
E-mailové adresy nebudou zobrazovány, budou použity pouze pro oznámení elektronickou poštou.

V rámci boje proti komentářovém spamu zadejte prosím znaky, které vidíte níže. Váš komentář bude poslán pouze pokud tyto znaky budou souhlasit. Ujistěte se, že Váš prohlížeč podporuje a přijímá cookies. Jinak vaše komentáře nemohou být správně ověřené.
CAPTCHA