Úprava jasu a kontrastu pomocí Úrovní a Křivek

Vloženo dne: 28-04-08
Dobrá fotografie by měla obsahovat černou i bílou, tvrdí odborníci. Volby Kontrast a Jas v Paint.NET (ani v jiném programu) ale nejsou na úpravu fotky vhodné, protože jas „vyjasní“ černou do šedé a kontrast vypálí detaily. Nepoužívejte je.

Následující text je kompilací ze zdrojů uvedených níže. Pokud se potřebujete dovědět základy, ty články si přečtěte, ačkoli popisují Photoshop nebo Gimp. Některé věci jsou neměnné a v Paint.NET se většina konvencí pro obecně rozšířené funkce dodržuje.

Na úpravu jasu a kontrastu se mají používat Úrovně (levels) a Křivky (curves)

Úrovně

Najdete v menu Nastavení / Úrovně. Objeví se podivný dvoustranný diagram, který ukazuje, jak jsou rozložena na obrázku bílá a tmavá místa, případně můžete upravovat jednotlivé barvy (to když zrušíte některé ze zatržítek R G B).

Tenhle diagram zvaný Histogram se dost odlišuje od toho, co můžete vidět v jiných programech, takže to trochu popíšu. Hlavní rozdíl je, že je na výšku. Vlevo je histogram vstupu, vpravo výstupu. Vlevo budete upravovat vstupní body pro černou a bílou při úpravě jasu a kontrastu, vpravo tažením prostředního jezdce úroveň „šedi“.

Vezmu si obrázek růžičky z článku na digimania, histogram pro zdrojový obrázek vypadá takto.

Histogram neupraveného obrázku. Chybí černá a bílá

Všimněte si, že dole je prázdné místo, stejně jako nahoře. To znamená, že v obrázku není černá (bod 0) a málo bílé (bod 255). Potřebujeme tam tu černou i bílou dostat, aby se zvýšil kontrast obrázku. Posuneme tedy vstupní bod pro černou nahoru tak, aby na výstupním histogramu v bodě 0 „něco“ bylo. Stejně tak omezíme vstupní histogram shora, abychom dostali více bílé. Výstupní obrázek získá kontrast ale při tom neztrácí detaily. To posunutí je stejné jako v původním článku, aby bylo vidět, že to stejně funguje.

Body pro čenou a bílou posunuty na vstupu, obrázek se "přemapuje" - vznikne kontrast ale nedojde ke "slití" detailů

Obrázek je ale dost tmavý, je potřeba ho prosvětlit a to se dělá prostředním „výstupním“ jezdcem, tažením nahoru. (tady to funguje asi opačně než v Gimpu, pro zvýšení jasu je potřeba „ubrat“ pod 1, je to ale o posun stejnou hodnotu - 20).

Zesvetlení příliš tmavého obrázku na výstupu, kontrast je ale vyšší než u vstupní "šedivky"

Pozn: kvalita obrázku je nižší než v orig článku, protože jsem zpracovávala už zkomprimovaný obrázek. Použila jsem ho hlavně proto, aby bylo vidět, že, navzdory odlišnému vzhledu histogramu, to pracuje stejně jako v jiných grafických programech.

V anglické nápovědě k programu jsou příklady jak upravit podíl jednotlivých barev v obrázku.
Můžete se také podívat instruktážní na video na youtube (česky).

Křivky

Vlastně to dělá něco podobného jako Úrovně ale poskytuje víc možností. Nevíte-li, co jsou to křivky a jak fungují, přečtěte si článek Jak zatočit s křivkami, ačkoli je už starší a popisuje křivky ve Photoshopu, ty principy stále platí, i volby v Křivkách v paint.NET jsou podobné.

Pokus o úpravu růžičky pomocí křivek - posunutí černého a bílého bodu ("od oka"), ztmavení tmavých (pod osou) a zesvětlení světlých tónů (nad osu) = zvýšení kontrastu. Čím níže je průsečík "hada" s diagonálou, tím více bodů bude v tomto případě zesvětleno

Velmi zkráceně:

 • na počátku je křivka diagonální, osa x je stav před změnou, osa y po změně. Dolní část křivky reprezentuje tmavé barvy, horní světlé. Dolní bod (0,0 je černá, horní bod (255,255) je bílá.
 • Pokud potřebujete posunout černý nebo bílý bod, posunujte počáteční body horizontálně (odpovídá to posunu krajních jezdců na vstupu u úrovní, jen bohužel nevidíte histogram.
 • Když chcete mít fotku tmavší, prohněte křivku pod osu, když chcete zesvětlit, prohněte ji nahoru, nad osu. Můžete to udělat i tak, že část barev ztmavíte, část zesvětlíte. V dolní části ovládáte tmavší tóny, v horní světlejší.
 • Když je křivka strmější (viz obrázek dole), zvýší se kontrast. Kdyby byla naopak, byl by obrázek "plošší"

V anglické nápovědě ke křivkám jsou příklady úprav barev obrázku pomocí křivek (volba RGB) a také ukázka, jakých podivností lze s tím dosáhnout.

Plugin Curves +

Tento plugin podstatně vylepšuje a rozšiřuje funkce Křivek. Nachází se v balíčku pyrochild plugins. (Buď si ho nainstalujte celý nebo jen Curves+.dll a Pyrochild.effects.common.dll do adresáře Effects). Výhodou zde je, že vidíte histogram (viz obr níže), máte více možností a v menu advanced můžete dokonce nahrazovat či upravovat barvy, průhlednost, sytost ...

Curves+ - viditelný histogram pro úpravu krajních bodů a další volby
Curves+ další podmenu dole při volbě advanced, zde nahrazena červená barva žlutou

Jestliže si nainstalujete Curves+, patrně nebudete úrovně potřebovat.

Aktualizace 2019:
V návodu je vidět starý vzhled pluginu, obrázek vpravo ukazuje nový vzhled a funkce.

 • V roletce nahoře lze vybírat z předdefinovaných křivek, které jsou dodány s pluginem.
 • Lze zvolit, jaký tvar má křivka mít (ostré / zaoblené špičky)
 • Ikonka tužky umožňuje kreslit křivku "od ruky"
 • Můžete importovat křivky jiných uživatelů. Ve foru lze stáhnout křivky pro vintage fotky. Rozbalte ten zip a soubory přeneste do složky:
  Dokumenty > Uživatelské soubory aplikace paint.net > Effect Presets > Curves+
 • Můžete si uložit i vlastní křivky:
  • Vyrobte si křivku
  • Rozklikněte roletku pro výběr křivky.
  • Dole v seznamu zvolte Save current as preset (viz obr. níže)
  • Objeví se dialogové okénko, kde vyplňte název, jaký chcete.
  • Potvrďte a křivka se uloží.
 • Předvolené křivky můžete i mazat.
  • Klikněte na roletku pro výběr a dole v seznamu zvolte Manage presets.
  • Dostanete se do standardního okna průzkumníka windows - jste ve složce, kde jsou křivky uloženy.
  • Smažte, co už nepotřebujete a zavřete okno Průzkumníka.

Tip: Příklady křivek v ruském foru o paint.net. Můžete se tam inspirovat ukázkami křivek a některé si i stáhnout.

Použité zdroje:

 1. digimanie - úprava fotografie 2 - odstíny šedi a ukázky špatného použití nástrojů jas/kontrast
 2. digimanie – úpravy fotografie 3 - úprava pomocí úrovní
 3. paladix – aby černá byla černá a bílá bílá - úpravy pomocí úrovní
 4. getpaintnet – levels anglický help k úrovním
 5. digimanie – úprava fotografie 4 - úpravy pomocí křivek
 6. paladix – jak zatočit s křivkami
 7. RGB Curves or, "Something Happened On The Way To Purple", velmi informativní čtení o tom, jak funguje a co všechno lze dělat s Curves+, (angl)

Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře