Odstranění "červených očí" v Paint.NET

Vloženo dne: 27-04-08
Krátký obrázkový návod

Jev červených očí vzniká při amatérském fotografování s bleskem.

Otevřete obrázek. Vyberte, třeba obdélníkovým výběrem, oblast okolo oka. Je lepší dělat každé oko zvlášť ale můžete zkusit vybrat i obě dohromady. V horním menu zvolte Efekty / Fotografie / Potlačit jev červených očí -  .

Objeví se podmenu. Zde pomocí jezdců nastavte hodnoty tak, aby výsledekv ypadal tak, jak chcete. Přednastavené hodnoty nejsou úplně ideální.

Jedno opravené oko

Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře