Stručný přehled balíčků a pluginů pro Paint.NET

Původně stručný přehled se trochu nafoukl a změnil na dlouhý seznam, který ale zdaleka není úplný. Ani to není cílem, má jen poskytnout český překlad funkce pluginů. Aktualizováno duben 2019.
V seznamu balíčků jsem ty staré dala na konec, seznam jednotlivých pluginů je teď řazen podle podmenu v Efektech, aby ty podobné funkce byly u sebe.

Nejnovější pluginy a aktualizace hledejte vždy v ofic. foru v sekci Pluginy - publishing only. Odkazy na stažení jsou v každém tématu. Je tam i anglický úplný abecední Seznam pluginů a autorů. U balíčků (pack) stahujte raději instalátory, pokud jsou dostupné, je to pohodlnější a můžete si tam vybrat, co chcete instalovat. Tady je obecný návod na instalaci pluginů.

U těch pluginů, které jsou zvlášť popsané česky tady na webu, je doplněn odkaz. Na zvýrazněné pluginy se určitě koukněte :)

Balíky pluginů - popis


BoltBait's Plugin Pack. Použijte instalátor.
Obsahuje několik dll souborů, lze si vybrat. Obsahuje i nové tvary.
MenuOpravy:
Black and White+ - několik metod na převod do čb fotky
ColorBalance - úprava barev na fotkách, hlavně při použití blesku
Transparency - umí nastavit průhlednost jen pro výběr, jinak to jde jen pro vrstvy
Hue/Saturation+ - Podmíněné změny barvy/sytosti.
Menu Efekty:
Flip horizontal/ vertical - horizontální/vertikální převrácení výběru. Program to standardně neumí, převrací jen celé vrstvy. Je to pak vidět dole v Efektech.
Umění --> Pastel, Oil Painting+ - olejovky, Dream - snové vize
Rozostření--> Gaussian Blur Plus - umožňuje prolnout původní obrázek s rozostřeným (zkuste rozostřit všechny kanály s radiusem 10 a pak sloučit vrstvy v režimu Ztmavení)
Menu Efekty:
Object--> Feather, OldFeather - vyhlazuje hrany objektů, instalujte si i plugin Alias od Mike Ryan a používejte ho před feather.
Object--> Outline - udělá obrys okolo objektu
Object --> Object Shadow - stín za objektem
Object --> Inner Shadow - stín jako vyseknutý vnitřek
Object --> Paste Alpha - u obrázku ve schránce změní barvy na průhlednost, pro tvorbu masek
Object --> Switch Alpha to Gray, Switch Gray to Alpha - průhlednost na šedou a naopak, pro tvorbu masek
Fotografie --> Lomography, Combined adjustments (různá nastavení), Sharpen Landscape - zaostření/zabarvení krajiny
Fotografie -->Seam Carving - Reduce height, Reduce width - výšková, šířková redukce obrázku vypuštěním řady pixelů
Vykreslení--> Polygon / stars - umožňuje vytvořit trojúhelníky, šestiúhelníky a hvězdy.
Vykreslení--> Flames - vyrobí oheň
Vykreslení--> Gradients - barevné přechody
Selection--> Bevel Selection - udělá z výběru 3D (přidá stínované hrany), funguje i s textem.
Selection--> Blur selection edge - vyhladí hrany výběru pomocí okolních barev a ne průhlednosti
Selection--> Feather Selection - vyhladí hrany výběru
Selection--> Outline Selection - udělá obrys výběru
Selection--> Inner shadow Selection - udělá stín uvnitř výběru
Text Formations --> Outlined / Gradient text - orámovaný text, přechod v textu
Taky je tam textový soubor - paleta, kterou si můžete dát do adresáře \Dokumenty\Uživatelské soubory Paint.NET\Palety. Bude pak vidět v rozbalovacím okénku vlevo u kola barev v plovoucím okně pro výběr barev (stiskněte tlačítko "Více", abyste to viděli).

MadJik' all plugins
Stahujte instalátor, umožní vám si snadno vybrat, co chcete instalovat.
V menu Efekty:
Rozostření--> Gradient blur
Color --> několik pluginů na manipulaci s barvami
Deformace --> Distorting Mirror - křivé zrcadlo
Deformace --> Gravity - vyplní průhledné pixely těmi, co jsou nad nimi
Deformace --> Kaleidoscop picture
Deformace --> Magnifier - lupa
Deformace --> Melting - deformace jako rozpuštěná svíčka
Deformace --> Motion sharpen pohyb místo rozostření zaostřený
Deformace --> Oblique Effect - zešikmí obrázek nebo text
Deformace --> Page curl - ohnutí rožku
Deformace --> Paneling - posune výběr
Deformace --> Polar transformation - zkroutí obrázek
Deformace --> Seamless Texture Maker - vyrobí "bezešvé" textury
Deformace --> Sine Wave Distort - zvlní obrázek
Deformace --> Tiles Reflection - dlaždice s odrazem
Deformace --> Tube effect - jako by obrázek byl na válci, dá se použít i na text
Deformace --> TwistZ - vylepšení Záhybů
Deformace --> Water reflection - Odraz ve vodě
Deformace --> Waves - vlny
Deformace --> Wet Floor - odraz objektu i textu na podlaze
Vykreslení --> Buttons tlačítka
Vykreslení --> Frames - rámečky
Vykreslení --> Fractal curly tree, Fractal fern leaf - fraktálový strom, list kapradiny
Vykreslení --> Gridmaker, XYCoords, Hexagonal Grid
Vykreslení --> Lens flare
Vykreslení --> 3 Random Mazes - bludiště
Vykreslení --> Random lines generator - náhodné čáry,
Vykreslení --> Shapes render effect --> opakující se tvary na plátně
Vykreslení --> Sparkles - jiskřivé odrazy
Vykreslení --> Spiral Spirograph, Spiroshapes - tvary a čáry
Vykreslení --> Splashes - rozstříknuté skvrny
Vykreslení --> Volutes - náhodné křivky
Selection --> Spot the center - najdi střed výběru
Stylizace --> Majority color effect - buňka převezme většinovou barvu od sousedů
Stylizace --> Star glow - zářící odlesky
Texture--> Animal texture, Auto Chrome grain filler, Color modulo, Fractal attractor, Hilbert curve, Julia "plus", Light Rays, Moire, Nebulous, Perlin Texture, Radial colors, Rainbow Twist Colors, Regular Noise Texture, Sierpinski triangle remastered,Tournesol, Vibrato - tohle je potřeba vidět, nakoukněte
Tools --> Fill from Palette (vyplň z palety), Generate 96 colors, List of palettes (seznam palet)

Simon Brown plugin pack
Obsahuje složky Effects - soubory odsud patří do složky Effects v paint.net a složku Filetypes pro animovaný gif - ten přesuňte do Filetypes v paint.net. lze si vybrat pluginy.
Menu Efekty:
Tools --> Custom brushes mini - vlastní štětce
Tools --> ThatOtherApp - vyvoláte jinou aplikaci pro úpravu vrstvy (musí umět uložit png), provedete změny, zavřete ji a teprv pak klikněte OK
Tools --> Printer+ - náhled a tisk aktivní vrstvy
Umění --> Find edges - převede obrázek na černobílý podle nalezených hran
Fotografie --> Olden - převede fotografii na starou fotku, sépiovou, s rozmazáním a zrnitostí
Tools--> Editable text - na nové vrstvě můžete psát text a později ho i měnit
Deformace --> Extend border - vytvoří okraj dovnitř obrázku, barevný "bar kód""
Tools--> Drag from - přetažení obrázku třeba z Firefoxu přímo do Paintnet
Filetype --> Animated Image - animovaný obrázek, .dll dejte do složky Filetypes!

Pyrochild plugins
Obsahuje několik .dll souborů. Pyrochild.effects.REQUIRED.dll musíte mít vždycky, ze zbytku si vyberte. Použijte raději instalátor.
MenuOprava:
Curves+ - Křivky pro úpravu fotek, vylepšené, umožňují pracovat i s CMYK, HSV, Alpha, tón, sytost ..
Color match - nahrazení barev - úprava jednoho obrázku pomocí barev z druhého
Gradient Mapping - přebarvení - pro tvorbu vícebarevných přechodů nebo přebarvení obrázku.
Menu Efekty:
Vykreslení --> Borders N' Shapes - kreslí tvary s různým ohraničením
Vykreslení --> Gradient bars - gradient jako sloupce
Fotografie --> Film - efekt filmu na fotky
Deformace --> Jitter - roztřesení obrázku
Object --> Outline Object - obrys objektu obkreslí objekt, text, přidá zář
Deformace --> Stitch - podobný jako jitter ale do kříže
Advanced --> Scriptlab.dll - skripty pro opakované činnosti, pro pokročilé uživatele
Vykreslení --> Random shape fill - generuje náhodné tvary
Umění --> Splatter - táhněte myší - kreslíte cákance
Rozostření --> Pixelate - mozaika
Random effect - generuje náhodné efekty
Vykreslení --> Random Shape Fill - kreslí náhodné tvary
Tools--> Smudge - rozmazávátko
Object --> Trail - dělá za objektem stopu
Rozostření --> Gradient Blocks --> rozostřuje obrázek na rozmazané čtverečky
Tools --> Twist - zkroutí objekt
Tools --> Liquify - deformace štětcem, interaktivní deformace jako v Photoshopu nebo Gimpu (IWarp)
Tools --> GridWarp - Zmuchlání obrázku
Vykreslení --> Gradient Grid - přechody v dlaždičkách

Efekty KrisVDM
Použijte instalátor, můžete si vybrat:
Menu Opravy:
Duotones - dvoutónové světlo a inkoust a papír
Monochromes - barevné úpravy, cyan, sepia, černobílé na barevném papíru, inkoust
Color accent
Menu Efekty:
Fotografie --> Fade Edge - prolínání hran
Object --> Drop Shadow - vrhání stínu, je potřeba mít neprůhledný objekt na průhledné vrstvě
Vykreslení --> Gradient - 4barevný nelineární přechod
Rozostření--> Average Blur, Smart Blur
Vykreslení --> Gridlines - kreslí mřížku
Object Align --> několik pozicování objektu ve výběru

Dpy's Pack
Balík pluginů, můžete si vybrat.
Menu Opravy:
Black and Alpha+ - mění obrázek na černo bílý a mění jas na průhlednost
Color balance+ - vyvážení barev, světla a stínu
Menu Efekty:
Color --> Multithreshold - nastavení hranic pro černobílý obrázek
Deformace--> Rotate_Zoom+ - otáčení/zvětšení
Deformace--> Perspective Effect - umožní narovnat sbíhavé fotky
Object--> AA's Asistant - změkčuje hrany a nastavuje průhlednost
Color - Metallize - vyrobí kovový vzhled
Text Formations--> Circle text - text do kruhu
Text Formations--> Rotate text - šikmý text
Text Formations--> Spiral text - text do spirály
Text Formations--> Wave text - zvlněný text
Text Formations--> Speech bubble - komiksové textové bubliny
Deformace --> 1px expansion - vyplní mezery sousední barvou
Color --> Alpha to 0, Alpha to 255

Tanel plugin pack
Obsahuje několik souborů, lze si vybrat.
Menu Opravy:
Color mixer - míchátko barev, můžete upravovat jednotlivé odstíny, sytost, tón, jas. Velmi přítulné ovládání
Menu Efekty:
Fotografie --> Sharpen+ - zaostřování obrázků
Fotografie --> Shadow/highlight recovery - projasnění stínů
Fotografie --> Local contrast enhancement - vylepšení kontrastu
Color --> Color to alpha - zvolená barva do průhlednosti
Fotografie --> Red eye quick fix -další fix na červené oči
Fotografie --> Basic adjustments - základní úpravy
Fotografie --> Black and white converter - převod na černobílou
Fotografie --> Eyeshine (Animal Red-Eye) - červené oči u zvířat
Šum --> Grain
Rozostření --> Alpha Blur - dělá rozostření na alpha kanálu, je rychlejší než to gaussian blur+

Red ochre plugin pack 10.1
Menu: Efekty:
Deformace --> Aardvark - Odrazy na dlaždicích
Umění --> Artything - umělecké efekty
Transparency --> Alpha-Threshold - vyhlazení gradientů
Objekt --> Object bevel - stínování 3D
Vykreslení --> Bezncurve - křivky s 6 body
Deformace --> ClipDisplace - použije obrázek ve schránce k deformaci aktuální vrstvy
Umění --> Cobweb - vytváří "pavučiny" na obrázku
Fotografie --> Compotool - pro ořez fotek podle zlatého řezu nebo třetiny
Composition --> Compogrids - vytváří pomocné gridy
Umění --> Contour - rozdělí obrázek na pásy podle barev
Iterative lines --> Cuboids - změní obrázek na kostky
Iterative lines --> Dryad - vytváří realistické rostliny a fraktály
Color --> Earth and greys - zjednoduší obrázek podle tonality a obarví podle zvolené palety.
Iterative lines --> Facet - změní obrázek na pyramidy
Vykreslení -->Flourish - renderuje dvojité spirály
Rozostření --> Furblur - dělá vlasy, srst
Iterative lines --> Gears - renderuje ozubená kola
Iterative lines --> Gossamer - najde a vyznačí okraje v obrázku
Vykreslení -->Gradients galore - nové tvary gradientů
Vykreslení --> Helix - renderuje spirály
Vykreslení --> Highlight - vyrábí zářivé tvary
Iterative lines --> Multispline - podle zdrojového obrázku kreslí náhodné křivky
Tools --> New ClipWarp - obalí obrázek ze schránky okolo objektu podle odstínu. Dobré pro kov, sklo a vodu.
Šum --> Noise choice - umožní přimíchat do obrázku šum na objekt nebo vrstvu
Object --> Object2colour - smíchá barvu s původní barvou objektu a vyčistí průhledné oblasti
Object --> Object Edges - vyrobí ohraničení na objektu
Rozostření --> Overblur - změní hodnotu Gaussova šumu
Composition --> Poster - udělá plakát z průměrných barev obrázku (sníží počet barev)
Color --> Pysychocolour - psychedelické efekty
Color --> Recolour - různé algoritmy pro izolování a změnu barev
Transparency --> Selection2clear - aktuální výběr se zprůhlední, mazání na různých vrstvách
Stylizace --> Scintilate - rozseká obrázek na kostičky
Scribble --> Scribble - imituje kresbu rukou
Iterative lines --> Slinky - dělá elipsy podle dráhy
Deformace --> Squirklewarp - deformuje sklo, vodu a rekurzivní obrazy
Iterative lines --> StringAndPin and CalliColour - barevné vzory
Vykreslení -->Table - vyrobí tabulku
Menu: Opravy --> Two tone threshold - pro tvorbu černobílých obrázků
Composition --> Vanishing point - perspektivní linky

null54's Plugin Pack
Menu: Efekty:
Šum --> Kuwahara - redukuje šum, ale zachovává hrany
8bfFilter --> PSFilterPdn - filtry kompatibilní s Photoshopem, pokud nefungují, zkuste pdnff
Tools --> Save for Web with RIOT - radikální optimalizace obrázku pro web
Tools --> Soft Proofing - jak by vrstva vypadala na tiskárně
Tools --> Twainable+ použití 32-bit Twain na 64-bit win
Typy souborů:
Base 64, Fsh soubory pro EA hry, Image tiling - rozdělí obrázek na kostky a zazipuje to (Pozor! nekompatibilní s pluginem na zip), JPEG 2000, Optimized JPEG - optimalizuje jpegtranem, PaintshopPro soubory, Štětce z Photoshopu, Patterny z Photoshopu, RAW, Google WebP

EER's Plugin Pack
poněkud exotické pluginy
Menu: Efekty:
Vykreslení --> Cellmaker - Vyrobí rastr, který se i s hranami umístí do výběru
Vykreslení --> Chessfen - vykreslí šachovnici podle textové specifikace (viz forum)
Advanced --> Dr Scott's Markup Renderer - renderuje HTML, rovnice apod, (viz forum)
Vykreslení --> Fibonacci Fill - renderuje barevné čtverce ve spirále
Vykreslení --> Organigram - renderuje organizační diagram
Vykreslení --> Planetoid - vytváří planety
Vykreslení --> Polaroid frame - vyrobí polaroidový rámeček
Vykreslení --> Stickman - umožňuje pozicovat "sirkového" panáčka
Vykreslení --> Tileworld - z kostek si skládáte svět
Vykreslení --> WhichSymbol - z písma renderuje symboly
Pack obsahuje i sadu tvarů

toe_head2001's Plugin Pack
Menu: Opravy --> SubLCD - úprava renderování textu
Menu Efekty:
Rozostření --> Gausian Blur (Clamped) - pouze v aktivním výběru
Deformace --> Distort this! - udeformuje vrstvu podle kontrolních bodů
Deformace --> Droste - rekurzivní obrázek
Deformace --> Screen Pixel - rozebere obrázek podle barev
Fill --> Blur Fill - vyplní průhledná místa obrázku kopiemi objektu
Fotografie --> Inset Box Shadow - rámečky
Fotografie --> Green Tint Reduction - redukuje inteligentně zelený nádech
Vykreslení --> Barcode
Vykreslení --> Gingham - koskovaný ubrus
Vykreslení --> Isometric Cuboid - izometrická kostka
Vykreslení --> Jigsaw Puzzle - skládačka
Vykreslení --> Pie Chart - kruhový diagram
Vykreslení --> Postage stamp - známka
Vykreslení --> Ruler - pravítko
Vykreslení --> Spoked wheel - loukoťové kolo
Vykreslení --> Tattersall - károvaná látka
Vykreslení --> Two-point perspective - kostka, rohová perspektiva
Stylizace --> Radius corners - zakulacené rohy
Text formations --> Text window - výplň okna textem
Tools --> Blend modes plus - další míchací mody
Tools --> Quadrilateral Correction - udělá obdélník z výběru v 3D
Object --> Rubber Stamp - razítko

TechnoRobbo's Plugin Pack
Pozor! Balíček obsahuje zastaralé pluginy (tuším Plugin browser a Distort this), které upravil toe_head. Pokud při instalaci bude hlásit, že plugin už existuje, nepřepisujte ho. Pokud ne, nainstalujte pak Toe_head pack.
Raději si vyberte jeń to, co potřebujete
Menu Efekty:
Deformace --> TRs Displacement Map 3D - mapuje texturu na objekty, viz video
Deformace --> TR's ZigZag - dělá vlnovky v obraze
Vykreslení - Tesla Coil - dělá "blesky"
Fotografie --> TR's Star Filter - přidává odlesky, hvězdičky
Šum --> TR's Scatter Plugin - ve zvoleném směru rozzsype objekt
Vykreslení --> TR's Cloud Control - kouřomraky
Umělecké --> Line Tracer - kresba z fotky
Deformace -->Layer Cake - rozseká obrázek do pasů v kruhu
Color --> FS Posterizer - plakáty, snižuje počet barev
Deformace --> TR's Fish Eye - rybí oko
Color --> CMY ghost a Cycle HSV - barevné efekty viz video1, video2
Stylizace --> TR's Halftone - pseudo CMYK efekt
Color --> TR's Colorizer HMS - přebarvování ve více barvách
Object --> TR's EFX - hrany výběru do průhlednosti, pro koláže super
Fotografie --> TR's Pixel Sharpener - zaostřuje obraz
Color --> TR's B&W Photo - simulace filtrů na černobílé fotky
Fotografie --> TR's Bokeh - simulace světel na fotkách video
Deformace --> TR's Pixel Pusher, TR's Pixel Puller - video, video
Rozostření --> TR's Tilt-Shift - rozostření pozadí fotky video
Color --> TR's Contour Filler - vyplnění obrysů v alfa kanálu gradientem
Color --> TR's Coquin Graduated Filter - simulace filtru Cokin
Vykreslení --> TR's Strobe Motion - řetězí objekt v pohybu
Object --> TR's Str8Edge - vyhlazení okrajů
Fotografie --> TR's Film Stock Plugin - kontrast
Object --> TR's Alpha Cutter - laso výběr výřezu, video
Deformace --> TR's Smudger - rozmazávátko
Umělecké --> TR's DoodleMatic - dynamické vyhledávíní okrajů - kresba
Deformace --> TR's FreeWarp - deformace tváře
Vykreslení --> TR's SplineMaster - aproximace křivek, sledujte videa - video1,video2, video3
Objekt --> TR's PseudoSnap - zarovnávání objektů
Vykreslení --> TR's FireWorks - ohňostroje!
Color --> TR's Custom Palette Matcher - přizpůsobení barev obrázku zvolené paletě
Šum --> TR's Kaboom - výbuchy
Vykreslení --> TR's Fuego - oheň
Deformace --> TR's Reverse Fisheye - narovnání rybího oka
Fotografie --> TR's PanoPDN - panoramatický pohled, video
Deformace --> TR's Drum Skin - mapování obdélníku na kouli
Šum --> TR's KlumpNoiz - generuje náhodné shluky, tvary, šum
Vykreslení --> TR's Plasmatics - generuje psychedelické obrazce
Selection --> TR's Paste Warp - nabalí obrázek na zvolený tvar
Deformace --> TR's Glass Vignette - deformace přes sklo
Fotografie --> TR's SelfEeZ WebCam Capture - z webkamery šup do paintnet
Vykreslení --> TR's Strange Attractors - náhodné chaotické křivky
Iterative lines --> TR's TreeMaker - nakreslí listnatý strom
Color --> TR's Color Reducer - sníží počet barev v obrázku, dělá paletu
Deformace --> TR's Intensity Warp - barevné deformace, video
Menu opravy: --> TR's Alpha Mapper - jas do průhlednosti, video
Menu Efekty:
Selection --> TR's Export Selection - uloží výběr jako obrázek
Vykreslení --> TR's Custom Random Filler - vyplňování obrázku
Color --> TR's Intense Filtration - filtr podle sytosti
Vykreslení --> TR's Third Dimension - 3D z 2D, video
Selection --> TR's Paste Frame - rámečky
Vykreslení --> TR's Snow Flake Maker - výroba sněhových vloček
Umělecké --> TR's Brush Strokes - překreslí obrázek štětcem
Umělecké --> TR's Color Wave - akvarel
Iterative lines --> TR's Filaments - generuje chaotická vlákna
Iterative lines --> TR's iPollock - abstrakce v Pollockově stylu
Umělecké --> TR's Croquis - náčrt z fotky
Fotografie --> TR's Portrait Retoucher - retuš obličeje
Fotografie --> TR's Dodge and Burn - zesvětlení a ztmavení pomocí štětce, video
Selection --> TR's Quick Outliner - rychlé nalezení obrysů, video
Text formations --> TR's Monolithic - 3D text

Ed Harvey Effects
Balík efektů, jsou umístěné ve dvou souborech, potřebujete oba. Nelze si vybrat - buď všechno nebo nic.
Menu Efekty.
Rozostření--> Simplify, Splinter, Surface Blur, True Blur, Unfocus+
Color --> Color Filter, Color Channel Flip/Rotate, Color Tint, Extract Channel, Filtered Black and White, Invert Intensity, Single Hue, Solarize, Threshold, Vitrious, White Balance
Deformace --> Drop Ripple, Glass Blocks, InsideOut, MultiView, Ripple, Wobble, Pixelate
Fotografie --> Vignette, Cross-Processing
Vykreslení --> Lattice, Weave
Stylizované --> Halftone, Seismograph
Opravy --> Vibrance - vylepší saturaci, ale nepřežene to

Evan's effects
Je to jeden soubor dll s více efekty, nelze si vybrat.
Menu Opravy:
Conditional hue/saturation - Podmíněné barvy/sytost
Menu Efekty:
Mirror--> Mirror over line - zrcadlení podle narýsované čáry
Mirror--> další zrcadlicí efekty
Distort--> Quadrilateral Reshape
Render--> 3D object
Transparency--> Polygonal transparency
Pozor: instalace tohoto balíčku přidá několik (anglických) podmenu do menu Efekty (distort, render, mirror).

Jchunn pack
Obsahuje jeden .dll soubor s více pluginy, nelze si vybrat.
Menu Efekty:
Vykreslení --> Varicose - vyrobí žíly
Vykreslení --> Bricks - vygeneruje cihlovou zeď
Rozostření--> Focal point - efekt fokusu na fotce, okolí se rozmaže, lze zvolit průměr fokusu a sílu rozostření
Rozostření--> Soften edges - funguje podobně jako feather ale nepotřebuje průhlednost okolo objektu, změkčí hrany, které detekuje ve vybrané oblasti
Umělecké--> Stencil - převod obrázku na černobílý
Color Replace - lepší nahrazování barev, funguje podobně jako magická hůlka ale máte lepší kontrolu

Mike Ryan's Plugins
Obsahuje několik pluginů, lze si vybrat.
Menu Efekty:
Color --> Color Trimming - úprava fotek, umožní odebrat definovaný rozsah nějaké barvy
Color --> Brightness/ Darkness to Alpha - Tanelův plugin je lepší, tohle je jednodušší na ovládání
Color --> Silhouette - konvertuje celé plátno do zvolené barvy a zachová při tom průhlednost každého pixelu. Užitečné pro manipulaci s objekty a testování průhlednosti plátna v orčitých oblastech
Object --> Alias - pro úpravu hran objektu před feather, protože feather dělá problémy, když už na objektu byl antialiasing
Menu Opravy:
Input to output - nastavení jednoho barevného kanálu podle jiného, užitečné pro alpha masky
Invert Alpha - podobně jako invert colors, invertuje alpha kanál

Toli's effects
Můžete si vybrat pluginy ale IniFile.dll je povinný.
Menu Efekty:
Mirror/Rotate --> 1stDiagonal Mirror, 2ndDiagonal Mirror, Horizontal Mirror, Vertical Mirror, Rotate 90, 180, 270 Clockwise - zrcadlení a otáčení výběru/obrázku
Rozostření --> Smooth - vyhlazení, lehké rozostření hran
Stylizované--> Engrave/Emboss - do značné hloubky, lepší než Tepání
Pozn: Efekty od Evan mají taky mirror.

Jednotlivé pluginy - efekty, úpravy


Plugin browser
Menu Efekty --> Plugin browser, který ukáže všechny pluginy, které máte nainstalované, a dokáže v nich vyhledávat. Užitečné :)

AlphaMask, Illnab1024
Menu Efekty --> Alpha mask - popsáno v sekci Masky

Displacement and alpha mask, autor: Bleek II
Menu Efekty --> Alpha Displacement - Lze s ním dělat "zmuchlání" textur podle stínů a světla podkladu, viz obr v odkazu, spodní vrstva je "terén", písmo je horní vrstva a na ní se plugin aplikuje.

Channel Mixer Greyscale, autor Illnab1024
Menu Efekty--> Advanced Greyscale - umožní ovlivnit barevné kanály při převodu na černobílou fotku

G'MIC - filtry
Efekty --> Advanced --> G'MIC-Qt - Open source filtry původně pro Gimp, viz wiki. Složka gmic i dll soubor ze zipu patří do složky Effects v Paint.net. Návody na youtube jsou všechny pro Gimp, ale funkce GMIC tam jsou vidět dobře. Nejjednodušší je vzít si obrázek a ty filtry si na něm vyzkoušet :)

ShapeMaker od Dwarf Horde
Menu Efekty --> Advanced --> Shapemaker - Plugin pro tvorbu vlastních tvarů, které se pak uloží jako XAML a dají se pak vybrat v menu Tvary.

Grim Color Reaper od Jotaf
Efekty --> Color --> Grim Color Reaper - likviduje do průhlednosti zvolenou barvu na obrázk, vyberte kapátkem před vyvoláním pluginu

Hot metal glow od MJW
Efekty --> Color --> Hot metal glow - Rozžhavený kov.

Power stretch, autor Pyjo
Menu Efekty --> Deformace--> Power stretch - deformace tváře apod

Offset alternating strips od MJW
Efekty --> Deformace --> Offset Alternating Stripes - Střídavé pruhy z obrázku, liché a sudé s různým posunem

PointWarp, autor Illnab1024
Menu Efekty--> Deformace--> PointWarp - zakroutí zvolenou oblast obrázku do spirály

Laplacian pyramid filter od MichaelVinther
Menu Efekty --> Fotografie --> Laplacian pyramid filter - zlepšuje osvětlení fotky, detaily, vyhllazuje (dle nastavení), u velkých fotek to chvíli trvá.

Edge expander od MJW
Efekty --> Object --> Edge expander - Používá se na objekt na průhledné vrstvě. Paprskovitě rozšíří okraje podle barev objektu. Koukněte na efekty ve foru, dobré i na text

Shadow effect, autor ryanr23
Menu Efekty --> Object --> Shadow - plugin má generovat stíny podobně jako na google maps, objekt(postava) musí být na dolní hraně průhledné vrstvy, tam stín vždy začne, dá se ovládat směr i délka stínu

Basic antialias, autor pyjo
Menu Efekty--> Object--> Basic antialias - další vyhlazovací plugin, někdy dává lepší výsledky než ostatní, hlavně po přenesení vyříznutého objektu na jinou vrstvu

Content aware fill od null54
Menu Efekty --> Selection --> Content aware fill - vyplní výběr tak, aby se to podobalo okolí, takové chytré klonovací razítko, výběr dělejte co nejtěsněji okolo oblasti, kterou chcete opravit.

Paste from clipboard od MJW
Efekty --> Selection --> Paste from clipboard - Vložit ze schránky se spoustou možností - změna velikosti, rotace, blend, průhlednost, vyhlazení

Text distortion od xod
Menu Efekty -->Text formations - napíšete text a zvolíte, jak ho zdeformovat - zvlnit, roztáhnout, zmáčknout...

Spaced text od simmetric
Menu Efekty --> Text formations --> Spaced text - umožňuje změnit mezery mezi písmeny i řádky. Pozor! plugin používejte vždy na nové vrstvě, na začátku si ji vždy celou vyčistí.

Circular text od xod
Menu Efekty --> Text formations --> Circular text - Vytvoří text v kruhu, pokud nechcete spodní polovinu vzhůru nohama, spusťte plugin znovu a zatrhněte Text direction anticlockwise. Soubory v .dlc a .dll šoupněte do adresáře Effects. Potřebujete ještě oba soubory Objectbasedlibrary, které najdete v pluginu Parallel lines.

Blend modes+, autor APShredder
Menu Efekty --> Tools--> Blend modes+ přidává další režimy prolínání vrstev: Normal, Average, Blue, Color, Cyan, Divide, Exclusion, Grain Extract, Grain Merge, Green, Hard Light, Hard Mix, Hue, Linear Burn, Linear Dodge, Linear Light, Luminosity, Magenta, Maximum, Minimum, Phoenix, Pin Light, Red, Saturation, Signed Difference, Soft Light, Stamp, Vivid Light, Yellow
Jsou to většinou stejné efekty jako v Gimp :-)

Brush Factory v1.8, Joshua Lamusga
Menu Efekty --> Tools --> Brush factory umožňuje používat vlastní štětce, i formát .abr, ale v dalším okně, podobně jako mini brushes. Lze nastavit jitter i náhodné odchylky barev

Measure selections od M.Osieka
Menu Efekty --> Tools --> Measure Selections - měří rozměry výběru

Tesserae od NomBot
Menu Efekty --> Umění --> Tesserae - vyrobí z obrázku mozaiku, dá se ovlivnit tvar, velikost, povrch kostiček

Scratch art od ReMake
Menu Efekty --> Umění --> Scratch art - mění fotku na duhově barevnou kresbu

Toon filter, autor Ownage
Stahujte z odkazu, který vede na freewebs
Menu Efekty --> Umění --> Toon - udělá z fotky kresbu

Parallel Lines and Patterns od M.Osieka
Menu Efekty --> Vykreslení --> Parallel lines and Patterns. Další čáry, křivky přes obrazovku. Všechny soubory dejte do adresáře Effects. pozn: knihovny z tohoto pluginu používá i Text do kruhu.

Clouds od Sepcot
Menu Efekty --> Vykreslení --> Clouds - vyrobí mraky (náhodné chuchvalce na plátně), pak je nutné je ještě rozostřit

Turbulent.Effect plugins od M.Osieka
Menu Efekty --> Vykreslení --> Turbulent Circles, Turbulent lines - roztřepané kruhy a čáry, dobré na dřevěné textury

Curly lines od davidf
Menu Efekty --> Vykreslení --> Curly lines - generuje tvary podle rozsáhlého menu, listy, čáry, květy...

Fire effect, autor tom jackson
Menu Efekty--> Vykreslení --> Fire - udělá ohnivý efekt např na písmu, ukázka v odkazu

Draw perspective lines, autor tzachs
Menu Efekty--> Vykreslení --> Perspective lines - pomáhá při kresbě objektů s perspektivou

Shape3D, MKT
Menu Efekty --> Vykreslení --> Shape3D - Renderuje 3D objekty, pro pokročilé uživatele - popis

Bevel plugin, autor jsonchiu
Menu Efekty--> Vykreslení --> Bevel - vytvoří na výběru iluzi "vyčnívání z pozadí - podle primární a sekundární barvy orámuje objekt světlem a stínem

Isolate lineart, autor silverhammer
Menu Opravy-->Isolate lineart - z kresby na papíře, třeba po skenování, udělá průhledný obrázek. Ukázka v odkazu.

Pluginy pro načtení/ukládání různých typů souborů


Raw reader nebo RawFileLab nebo Raw file type
Pozor! soubory přesuňte do adresáře FileTypes. Načte fotky ve formátu raw

OptiPNG, autor:I like Pi
optimalizuje velikost ukládaných .png.
Pozor: soubory pluginu musí být nainstalovány do adresáře FileTypes

Štětce pro Photoshop
Otevře a uloží (.abr) štětce z Photoshopu. Pokud používáte plugin Brush Factory, tohle se může hodit.

PSD photoshop plugin, Autor tayoue
Umožní práci s PSD soubory. Rozbalte a PhotoShop.dll přesuňte do složky složce Program files/Paint.net/FileTypes.

Export vrstev do zip souboru.
Oba soubory přesuňte do FileTypes a vymažte TileImageFileType.dll, pokud ho máte (tlouklo by se to). Exportovat můžete do formátů PNG, JPEG, BMP, GIF. Rovněž můžete vrstvy ze zipu načítat.

AVI frame importer, autor Simon Brown
Rozbalte a spusťte instalátor. Editace .avi framů

Pozn: je jich mnohem víc ale jsou to takové specialitky jako různé formáty z video her, ty si případně najdete sami tady.

Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář

Slova mezi hvězdičkami budou tučná (*tučně*), podtržení podobně pomocí podtržítek _podtržené_.
E-mailové adresy nebudou zobrazovány, budou použity pouze pro oznámení elektronickou poštou.

V rámci boje proti komentářovém spamu zadejte prosím znaky, které vidíte níže. Váš komentář bude poslán pouze pokud tyto znaky budou souhlasit. Ujistěte se, že Váš prohlížeč podporuje a přijímá cookies. Jinak vaše komentáře nemohou být správně ověřené.
CAPTCHA