Stručný přehled balíčků a pluginů pro Paint.NET

Mnoho autorů dává ke stažení více pluginů v jednom balíku. Některé jsou jako jeden soubor .dll a v něm je víc pluginů, jiné jsou jako jednotlivé .dll prostě naskládané do .zip souboru.
Nejnovější pluginy a aktualizace hledejte vždy v ofic foru v sekci Pluginy - publishing only. Odkazy na stažení jsou v každém tématu. Je tam i anglický úplný abecední Seznam pluginů a autorů.

U těch pluginů, které jsou zvlášť popsané česky tady na webu, je doplněn odkaz.
Není tady zdaleka všechno, těch pluginů je přes 300, tohle je jen takový subjektivní výběr :-)

Balíky pluginů - popis


BoltBait's Plugin Pack.
Obsahuje několik dll souborů, lze si vybrat.
Menu Nastavení:
ColorBalance - úprava barev na fotkách, hlavně při použití blesku
Transparency - umí nastavit průhlednost jen pro výběr, jinak to jde jen pro vrstvy
Menu Efekty:
Flip horizontal/ vertical - horizontální/vertikální převrácení výběru. Program to standardně neumí, převrací jen celé vrstvy. Je to pak vidět dole v Efektech.
Umělecké --> Pastel
Rozostření--> Gaussian Blur Plus - umožňuje prolnout původní obrázek s rozostřeným (zkuste rozostřit všechny kanály s radiusem 10 a pak sloučit vrstvy v režimu Ztmavení)
Object--> Feather - vyhlazuje hrany objektů, instalujte si i plugin Alias od Mike Ryan a používejte ho před feather.
Object--> Outline - udělá obrys okolo objektu
Fotografie--> Lomography, Combined adjustments, Sharpen Landscape
Převod--> Polygon / stars - umožňuje vytvořit trojúhelníky, šestiúhelníky a hvězdy.
Převod--> Flames - vyrobí oheň
Selection--> Bevel Selection - udělá z výběru 3D (přidá stínované hrany), funguje i s textem.
Selection--> Feather Selection - vyhladí hrany výběru
Selection--> Outline Selection - udělá obrys výběru
Steganography - pro vodoznaky a tajné agenty, zakódovává obrázek v obrázku
Taky je tam textový soubor - paleta, kterou si můžete dát do adresáře \Dokumenty\Uživatelské soubory Paint.NET\Palety. Bude pak vidět v rozbalovacím okénku vlevo u kola barev v plovoucím okně pro výběr barev (stiskněte tlačítko "Více", abyste to viděli).

MadJik' all plugins
Stahujte "ZIP pack of DLLs", případně SETUP, který vám umožní si snadno vybrat, co chcete instalovat.
V menu Efekty:
Deformace-->Displacement Map, Gravity, Kaleidoscop picture, Motion sharpen, Oblique Effect, Page curl(ohnutí rožku), Paneling, Polar transformation, Seamless Texture Maker("bezešvé" textury), Sine Wave Distort, Tube effect, TwistZ, Water reflection, Waves, Wet Floor Reflection
Převod--> Bars(čáry), Buttons, Spiroshapes, Frames, Gentree, Gridmaker, XYCoords, Hexagonal Grid, KaleidGen, Light rays(paprsky světla), Mazes(bludiště), Random lines generator(náhodné čáry), Rosaces, Sparkles(jiskry), Spiral, Spirograph, Splashes, Volutes
Rozostření--> Gradient blur
Stylizované--> Majority color effect
Texture--> Moire, Radial colors, Rainbow Twist Colors, Vibrato
Pozn: Tube Effect - trubka, dá se použít i pro zakřivení textů
Wet Floor - odraz objektu i textu na podlaze

Simon Brown plugin pack
Obsahuje složky Effects - soubory odsud patří do složky Effects v paint.net a složku Filetypes pro animovaný gif - ten přesuňte do Filetypes v paint.net. lze si vybrat pluginy.
Menu Efekty:
Deformace--> Extend border
Fotografie-->Olden - převede fotografii na starou fotku, sépiovou, s rozmazáním a zrnitostí
Tools--> ThatOtherApp - vyvoláte jinou aplikaci pro úpravu vrstvy, provedete změny a teprv pak klikněte OK
Tools--> Upload to - upload aktivní vrstvy někam
Tools-->Printer - náhled a tisk aktivní vrstvy
Tools--> Editable text - na nové vrstvě můžete psát text a později ho i měnit
Tools--> Custom brushes mini - vlastní štětce
Umělecké--> Find edges - převede obrázek na černobílý podle nalezených hran

Pyrochild plugins
Obsahuje několik .dll souborů. Pyrochild.effects.REQUIRED.dll musíte mít vždycky, ze zbytku si vyberte.
Menu Nastaveni:
Curves+ - Křivky pro úpravu fotek, vylepšené, umožňují pracovat i s CMYK, HSV, Alpha, tón, sytost ..
Color match - úprava jednoho obrázku pomocí barev z druhého
Gradient Mapping - pro tvorbu vícebarevných přechodů nebo přebarvení obrázku.
Menu Efekty:
Advanced--> Scriptlab.dll - skripty pro opakované činnosti, pro pokročilé uživatele
Fotografie--> Film - efekt filmu na fotky
Deformace--> Jitter - roztřesení obrázku
Deformace--> Stitch - podobný jako jitter ale do kříže
Object--> Outline Object - obkreslí objekt, text, přidá žhnutí
Převod--> Gradient bars - gradient jako sloupce
Převod--> Borders N' Shapes - kreslí tvary s různým ohraničením
Převod--> Random shape fill - generuje náhodné tvary
Rozostření--> Pixelate - mozaika
Umělecké--> Splatter - táhněte myší - kreslíte cákance
Tools--> Smudge - rozmazávátko
Random effect - generuje náhodné efekty

Dpy's Pack
Balík pluginů, můžete si vybrat.
Menu Mastavení:
Black and Alpha+ - mění obrázek na černo bílý a mění jas na průhlednost
Color balance+ - vyvážení barev, světla a stínu
Menu Efekty:
Deformace--> Perspective - umožní narovnat sbíhavé fotky
Fotografie - Metallize - vyrobí kovový vzhled
Object--> AA's Asistant - změkčuje hrany a nastavuje průhlednost
Text Formations--> Circle text - text do kruhu
Text Formations--> Rotate text - šikmý text
Text Formations--> Spiral text - text do spirály
Text Formations--> Wave text - zvlněný text
Text Formations--> Speech bubble - komiksové textové bubliny
Multithreshold - nastavení hranic pro černobílý obrázek

Ed Harvey Effects - velký balík efektů, jsou umístěné ve dvou souborech .dll, potřebujete oba. Nelze si vybrat - buď všechno nebo nic.
Všechno je to v menu Efekty, vyzkoušejte sami.
Rozostření--> Simplify, Splinter, Surface Blur, True Blur,Unfocus+
Color --> Color Filter, Color Channel Flip/Rotate, Color Tint, Extract Channel, Filtered Black and White, Invert Intensity, Single Hue, Solarize, Threshold, Vitrious, White Balance
Deformace --> Crystallize, Dents, Drop Ripple, Glass Blocks, InsideOut, Lens, MultiView, Ripple, Wobble
Fotografie --> Vignette
Převod --> Dither, Lattice, Textile, Weave
Stylizované --> Halftone, Seismograph

Efekty KrisVDM
Obsahuje několik efektů, má to instalátor, můžete si vybrat:
Menu Nastavení:
Duotones - dvoutónové světlo a inkoust a papír
Monochromes - barevné úpravy, cyan, sepia, černobílé na barevném papíru, inkoust
Color accent
Menu Efekty:
Fotografie--> Fade Edge - prolínání hran
Object--> Drop Shadow - vrhání stínu, je potřeba mít neprůhledný objekt na průhledné vrstvě
Převod--> Gradient
Rozostření--> Average Blur, Smart Blur

Evanolds effects
Je to jeden soubor dll s více efekty, nelze si vybrat.
Menu Nastavení:
Conditional hue/saturation
Menu Efekty:
Mirror--> Mirror over line - zrcadlení podle narýsované čáry
Mirror--> další zrcadlicí efekty
Distort--> Quadrilateral Reshape
Render--> 3D object
Transparency--> Polygonal transparency
Pozor: instalace tohoto balíčku přidá několik (anglických) podmenu do menu Efekty.

Tanel plugin pack
Obsahuje několik souborů, lze si vybrat.
Menu Nastavení:
Color to alpha - zvolená barva do průhlednosti
Color mixer - míchátko barev, můžete upravovat jednotlivé odstíny, sytost, tón, jas. Velmi přítulné ovládání
Hue/Saturation+ - udržuje hladké přechody (gradient)
Menu Efekty:
Fotografie--> Sharpen+ - lepší zaostřování obrázků
Fotografie--> Shadow/highlight recovery - projasnění stínů
Fotografie--> Local contrast enhancement - vylepšení kontrastu
Fotografie--> Red eye quick fix -další fix na červené oči
Fotografie--> Basic adjustments - základní úpravy
Fotografie--> Black and white converter - převod na černobílou
Rozostření--> Alpha Blur - dělá rozostření na alpha kanálu, je rychlejší než to gaussian blur+

Curtis' Plugin Pack
Několik pluginů ve 3 dll souborech, musíte je přesunout všechny, nelze si vybrat.
Menu Efekty:
Advanced--> Effect Lab - pro pokročilé
Color--> Selective palette - výběrová paleta, můžete otevřít paletu s předvolenými barvami a obrázek se jim přizpůsobí
Deformace--> Jumble Image - Rozdělí obrázek na obdélníky a přehází je náhodně
Deformace--> DisplacementMap - deformace obrázku podle barvy, tónu, sytosti, kanálu z jiného zvoleného obrázku
Deformace--> Tile Image - rozkopíruje obrázek na dlaždičky, můžete zadat i jejich převracení
Object--> Channel Mask - prolínání vrstvy a zvoleného obrázku s volbou barevných kanálů
Převod--> Equations - můžete dělat výpočty na vrstvě
Převod--> Fern Fractal - vyrobí cosi jako kapradinový list
Převod--> Rounded Rectangle - vygeneruje obdélník se zaoblenými rohy, dá se měnit velikost zaoblení
Stylize--> Dots - z obrázku se udělá kuličková mozaika

Jchunn pack
Obsahuje jeden .dll soubor s více pluginy, nelze si vybrat.
Menu Efekty:
Převod--> Varicose - vyrobí žíly
Převod--> Bricks - vygeneruje cihlovou zeď
Rozostření--> Focal point - - efekt fokusu na fotce, okolí se rozmaže, lze zvolit průměr fokusu a sílu rozostření
Rozostření--> Soften edges - funguje podobně jako feather ale nepotřebuje průhlednost okolo objektu, změkčí hrany, které detekuje ve vybrané oblasti
Umělecké--> Stencil - převod obrázku na černobílý
Color Replace - lepší nahrazování barev, funguje podobně jako magická hůlka ale máte lepší kontrolu

Mike Ryan's Plugins
Obsahuje několik pluginů, lze si vybrat.
Menu Efekty:
Color--> Color Trimming - úprava fotek, umožní odebrat definovaný rozsah nějaké barvy
Color--> Brightness/ Darkness to Alpha - Tanelův plugin je lepší, tohle je jednodušší na ovládání
Color--> Silhouette - konvertuje celé plátno do zvolené barvy a zachová při tom průhlednost každého pixelu. Užitečné pro manipulaci s objekty a testování průhlednosti plátna v orčitých oblastech
Object--> Alias, pro úpravu hran objektu před feather, protože feather dělá problémy, když už na objektu byl antialiasing
Menu Nastavení:
Input to output - nastavení jednoho barevného kanálu podle jiného, užitečné pro alpha masky
Invert Alpha - podobně jako invert colors, invertuje alpha kanál

Tolis effects
Můžete si vybrat pluginy ale IniFile.dll je povinný.
Menu Efekty:
Mirror/Rotate --> 1stDiagonal Mirror, 2ndDiagonal Mirror, Horizontal Mirror, Vertical Mirror, Rotate 90, 180, 270 Clockwise - zrcadlení a otáčení výběru/obrázku
Rozostření--> Smooth - vyhlazení, lehké rozostření hran
Stylizované--> Engrave/Emboss - do značné hloubky, lepší než Tepání
Pozn: Efekty od Evanol mají taky mirror.

Jednotlivé pluginy - efekty, úpravy


Shape3D, MKT
Menu Efekty--> Render--> Shape3D - Renderuje 3D objekty, pro pokročilé uživatele - popis

AlphaMask, autor Illnab1024>
Menu Efekty--> Alpha mask - popsáno v sekci Masky

Blend modes+, autor APShredder
Menu Efekty--> Tools--> Blend modes+ přidává další režimy prolínání vrstev: Normal, Average, Blue, Color, Cyan, Divide, Exclusion, Grain Extract, Grain Merge, Green, Hard Light, Hard Mix, Hue, Linear Burn, Linear Dodge, Linear Light, Luminosity, Magenta, Maximum, Minimum, Phoenix, Pin Light, Red, Saturation, Signed Difference, Soft Light, Stamp, Vivid Light, Yellow
Popis později, zatím zkoušejte sami, jsou to většinou stejné efekty jako v Gimp :-)

Align object, autor moc426
Menu Efekty--> Align object - Zarovná objekt na plátně nebo ve výběru, na střed nebo do stran

Displacement and alpha mask, autor: Bleek II
Lze s ním dělat "zmuchlání" textur podle stínů a světla podkladu, návod spáchám, až to pochopím

Multicolor gradient, autor remien
Menu Efekty--> Převod--> Multicolor gradient - vyrobí vícebarevný přechod, barvy si můžete nadefinovat, může být lineární, kruhový nebo čtvercový, lze udělat i do výběru

Dull and grayscale, autor StormWare
Menu Efekty--> Dull - snižuje barevnost fotky až do šediva

Fire effect, autor tom jackson
Menu Efekty--> Převod--> Fire - udělá ohnivý efekt např na písmu, ukázka v odkazu

Draw perspective lines, autor tzachs
Menu Efekty--> Převod --> Perspective lines - pomáhá při kresbě objektů s perspektivou

Shadow effect, autor ryanr23
Menu Efekty--> Shadow - plugin má generovat stíny podobně jako na google maps, stahujte z alternativního zdroje

Increase local contrast, autor MichaelVinther

Menu Efekty--> Fotografie --> Increase Local Contrast - Další plugin na zvýšení kontrastu fotky

Fast zoom blur, autor: dake
Menu Efekty-->Rozostření--> Zoom blur deluxe - paprskové rozostření

Radial blur deluxe, autor dake
Menu Efekty--> Rozostření--> Radial blur deluxe - kruhové rozostření z určeného bodu

Power stretch, autor Pyjo
Menu Efekty--> Deformace--> Power stretch - deformace tváře apod

Basic antialias, autor pyjo
Menu Efekty--> Object--> Basic antialias - další vyhlazovací plugin, někdy dává lepší výsledky než ostatní, hlavně po přenesení vyříznutého objektu na jinou vrstvu

Bevel plugin, autor jsonchiu
Menu Efekty--> Render--> Bevel - vytvoří na výběru iluzi "vyčnívání z pozadí - podle primární a sekundární barvy orámuje objekt světlem a stínem

Diagonal Lines, autor jsonchiu
Menu Efekty--> Převod--> Diagonal lines - vytvoří šikmé čáry, možnost vyhlazení, nastavení šířky

Toon filter, autor Ownage
Stahujte z odkazu, který vede na freewebs
Menu Efekty--> Toon - udělá z fotky kresbu

Isolate lineart, autor silverhammer
Menu Nastavení-->Isolate lineart - z kresby na papíře, třeba po skenování, udělá průhledný obrázek. Ukázka v odkazu.

Which symbol, autor Ego Eram Reputo
Menu Efekty--> Převod--> WhichSymbolPlus - umožní vložit znak ze zvolené abecedy do aktivní vrstvy. Je vhodný pro obrázkové fonty jako windings nebo dingbats, protože zobrazí přehledně v tabulce všechny "znaky" abecedy.

PointWarp, autor Illnab1024
Menu Efekty--> Deformace--> PointWarp - zakroutí zvolenou oblast obrázku do spirály

Channel Mixer Greyscale, autor Illnab1024
Menu Efekty--> Advanced Greyscale - umožní ovlivnit barevné kanály při převodu na černobílou fotku

Pluginy pro načtení/ukládání různých typů souborů


raw reader, autor Pebal nebo Raw reader, autor Ivn nebo RawLoader, autor rpetrich .
Pozor! soubory přesuňte do adresáře FileTypes.
Načte fotky ve formátu raw

OptiPNG, autor:I like Pi
optimalizuje velikost ukládaných .png.
Pozor: soubory pluginu musí být nainstalovány do adresáře FileTypes

Ico a cur, autor: evanolds
umožní upravovat soubory .ico a .cur. Pozor: plugin musí být nainstalován do adresář FileTypes

PSD photoshop plugin, AUTOR tayoue
Umožní práci s PSD soubory. Rozbalte a PhotoShop.dll přesuňte do složky složce Program files/Paint.net/FileTypes.

AVI frame importer, autor Simon Brown
Rozbalte a spusťte instalátor
editace .avi framů

Pozn: je jich mnohem víc ale jsou to takové specialitky jako různé formáty z video her, ty si případně najdete sami.

Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář

Slova mezi hvězdičkami budou tučná (*tučně*), podtržení podobně pomocí podtržítek _podtržené_.
E-mailové adresy nebudou zobrazovány, budou použity pouze pro oznámení elektronickou poštou.

V rámci boje proti komentářovém spamu zadejte prosím znaky, které vidíte níže. Váš komentář bude poslán pouze pokud tyto znaky budou souhlasit. Ujistěte se, že Váš prohlížeč podporuje a přijímá cookies. Jinak vaše komentáře nemohou být správně ověřené.
CAPTCHA