Ovládání myší a klávesové zkratky v Paint.NET

Vloženo dne: 22-04-08 Komentáře (0)
Většina akcí má klávesové zkratky. Tady je jejich úplný seznam.
Ovládání plátna
Efekt pan (nefunguje když píšete s nástrojem Text) držte mezerník a táhněte levým tlačítkem myši
rolovat obrázek (nefunguje když píšete s nástrojem Text) držte mezerník a táhněte pravým tlačítkem myši
rolovat nahoru / dolů kolečko myši nahoru / dolů
rolovat doleva / doprava Shift + kolečko myši nahoru / dolů
zvětšit /zmenšit Ctrl + kolečko myši
zrušit výběr Esc nebo Enter
Seznam obrázků a navigace v obrázcích
další záložka Ctrl + Tab
předešlá záložka Ctrl + Shift + Tab
ukaž seznam obrázků Ctrl + Q
přepnout na obr číslo, pro obrázky 1 až 10 Ctrl + číslo nebo Alt + číslo, kde číslo je 1 až 9, nebo 0 pro obr 10
rolovat seznam obrázků kolečko myši (jen když je myš na oblasti seznamu obrázků)
Nástrojová lišta
zmenšit šířku štětce o 1 [
snížit šířku štětce o 5 Ctrl + [
zvětšit šířku štětce o 1 ]
zvětšit šířku štětce o 5 Ctrl + ]
Nástroje na přesun
změnit velikost výběru táhnout za 1 roh nebo koncový nýt
změnit velikost výběru při dodržení originálních proporcí držte stisknutý Shift a táhněte za jeden koncový nýt
přesun výběru táhněta za cokoli kromě nýtů levým tlačítkem myši
otočit výběr táhnout kdekoli pravým tlačítkem myši
Nástroje pro výběr (kromě Kouzelné hůlky)
pozn: když je výběr aktivní, všechno kreslení a mnoho jiných příkazů budou fungovat nebo mít účinek jen uvnitř výběru.
vytvořit nový výběr, který nahradí jakýkoli dřívější výběr (pokud tam byl)táhněte levým tlačítkem myši
odečíst od aktuálního výběru (rozdíl) táhnout pravým tlačítkem myši
přidat k aktuálnímu výběru (sjednocení) ctrl + táhnout levým tlačítkem myši
invertovat aktuální oblast výběru (exclusive-or) Ctrl + táhnout pravým tlačítkem myši
vynutit čtverec (obdélníkový výběr) nebo kruh (eliptický výběr) držte Shift při tažení myši
přesun nového výběru při jeho tvorbě. Když tvoříte výběr levým tlačítkem myši, stiskněte i pravé a posuňte myš
přesun nového výběru při jeho tvorbě. Když tvoříte výběr pravým tlačítkem myši, stiskněte i levé a posuňte myš
Okno barev
přepnutí primární a sekundární barvy X
přepnout aktivní barvu v rozbalovacím okénku C
magická hůlka
vytvoří nový výběr z pixelů v okolní oblasti, které jsou podobné pixelu, na který jste klikli, nahradí se předchozí výběr (podobnost je určována nastavením tolerance) klik levým tlačítkem myši
odečíst od aktuálního výběru (rozdíl) klik pravým tlačítkem myši
přidat k aktuálnímu výběru (sjednocení) Ctrl + klik levým tlačítkem myši
invertovat část výběru (exclusive-or) Ctrl + klik pravým tlačítkem myši
globální výběr na celé vrstvě podle zvolené barvy držte Shift při některém z výše uvedených příkazů
Psaní textu
dočasně skryjte kurzor a úchytku držte Ctrl
přepínání viditelnosti úchytky stiskněte Ctrl
dokončení textu a přilepení do vrstvy Esc
Štětec
kreslení primární barvou levým tlečítkem myši
kreslení sekundární barvou pravým tlačítkem myši
Mazací guma
Vymazání oblasti (pixely se nastaví na průhledné) levým nebo pravým tlačítkem myši
Klonovací razítko
nastavte zdrojový bod Ctrl + klik levým tlačítkem
kopírování pixelů (musíte mít nastavený zdrojový bod) levým tlačítkem myši
Přebarvení
vybere barvu pod kursorem myši a nastaví ji jako primární barvu Ctrl + klik levým tlačítkem
vybere barvu pod kursorem myši a nastaví ji jako sekundární barvu Ctrl + klik pravým tlačítkem
kreslení primární barvou ale jen přes pixely, které se podobají sekundární barvě (podobnost je určena nastavením odchylky) kreslete levým tlačítkem myši
kreslení sekundární barvou ale jen přes pixely, které se podobají primární barvě (podobnost je určena nastavením odchylky) kreslete pravým tlačítkem myši
Plechovka
vyplnění okolní oblasti primární barvou levé tlačítko myši
vyplnění okolní oblasti sekundární barvou pravé tlačítko myši
globální vyplnění celé vrstvy podle barvy, na kterou kliknete a nastavení Odchylky držte Shift při jednom z výše uvedených dvou příkazů
Tvary
kreslit tvar. obrys použije primární barvu, výplň sekundární (výplň se nastavuje na liště vedle šířky štětce) kreslit levým tlačítkem myši
kreslit tvar. obrys použije sekundární barvu, výplň primární kreslit pravým tlačítkem myši
vynutit čtverec (z obdélníku), zaoblený čtverec (zaoblený obdélník), kruh (elipsa), nebo úhel 15° (čára / křivka) držte Shift při kreslení
Čára/křivka
cyklit začátek čáry (rovná, zaoblená, šipka) , (čárka)
cyklit střed čáry (plná, čárkovaná, čerchovaná, tečkovaná) . (tečka)
cyklit konec čáry (rovná, zaoblená, šipka) / (lomítko)
Nástrojové zkratky
Pozn: jestliže více než jeden nástroj sdílí jednu zkratku, musíte ji stisknout víckrát, cyklí to mezi nimi.
obdélníkový výběr S
výběr lasem S
výběr elipsy S
kouzelná hůlka S
přesun vybraných pixelů M
přesun výběru M
Zoom Z
Pan ("ruka") H
plechovka F
přechod G
štětec B
mazací guma E
tužka P
kapátko K
klonovací razítko L
přebarvení R
text T
čára / křivka O
obdélník O
zaoblený obdélník O
elipsa O
tvar od ruky O
Menu Soubor
nový Ctrl + N
otevřít Ctrl + O
zavřít Ctrl + W, or Ctrl + F4
uložit Ctrl + S
uložit jako Ctrl + Shift + S
tisk Ctrl + P
ukončit Alt + F4, nebo Alt + F a pak X
Menu Úpravy
zpět (Undo) Ctrl + Z
vpřed (Redo) Ctrl + Y
vyjmout Ctrl + X, nebo Shift + Delete
kopírovat Ctrl + C, or Ctrl + Insert
vložit Ctrl + V, or Shift + Insert
vložit do nové vrstvy Ctrl + Shift + V
vložit do nového obrázku Ctrl + Alt + V
smazat výběr Delete
výběr výplně Backspace
invertovat výběrCtrl + I
označit vše Ctrl + A
odznačit Ctrl + D
Menu Obrázek
ořezat výběr Ctrl + Shift + X
změnit velikost Ctrl + R
velikost plátna Ctrl + Shift + R
otočit o 90° (po směru hodin) Ctrl + G
otočit o 90° (proti směru hodin) Ctrl + H
otočit o 180° Ctrl + J
jedna vrstva (sloučit) Ctrl + Shift + F
Menu Vrstvy
přidat novou vrstvu Ctrl + Shift + N
smazat vrstvu Ctrl + Shift + Delete
zduplikovat vrstvu Ctrl + Shift + D
sloučit se spodní vrstvou Ctrl + M
otočit / Zoom Ctrl + Shift + Z
vlastnosti vrstvy F4
Menu nastavení
automatická úroveň Ctrl + Alt + L
jas / kontrast Ctrl + Shift + C
křivky Ctrl + Shift + M
černá a bílá Ctrl + Shift + G
tón / sytost Ctrl + Shift + U
invertovat barvy Ctrl + Shift + I
úrovně Ctrl + L
sépie Ctrl + Shift + P
Menu efekty
opakovat poslední efekt Ctrl + F
Menu Zobrazení
zvětšit Ctrl + +
zmenšit Ctrl + -
přizpůsobit oknu Ctrl + B
přizpůsobit výběru Ctrl + Shift + B
skutečná velikost Ctrl + Shift + A nebo Ctrl + Alt + 0
Menu Okno
Nástroje (přepíná) F5
Historie (přepíná) F6
Vrstvy (přepíná) F7
barvy (přepíná) F8
zobrazit seznam obrázků Ctrl + Q
následující záložka Ctrl + Tab
předchozí záložka Ctrl + Shift + Tab

Překlad z Keyboard and Mouse Commands


Komentáře

Žádné komentáře

Přidat komentář

Slova mezi hvězdičkami budou tučná (*tučně*), podtržení podobně pomocí podtržítek _podtržené_.
E-mailové adresy nebudou zobrazovány, budou použity pouze pro oznámení elektronickou poštou.

V rámci boje proti komentářovém spamu zadejte prosím znaky, které vidíte níže. Váš komentář bude poslán pouze pokud tyto znaky budou souhlasit. Ujistěte se, že Váš prohlížeč podporuje a přijímá cookies. Jinak vaše komentáře nemohou být správně ověřené.
CAPTCHA