Ovládání myší a klávesové zkratky v Paint.NET

Vloženo dne: 03-04-19

Většina akcí má klávesové zkratky. Tady je jejich seznam pro Paintnet verze 4.
Pozn: v některých případech funguje jen levý Alt a Ctrl

Ovládání plátna
rolovat obrázek (nefunguje když píšete s nástrojem Text) držte mezerník a táhněte pravým tlačítkem myši
rolovat nahoru / dolů kolečko myši nebo PgUp / PgDn
rolovat doleva / doprava Shift + kolečko myši nahoru / dolů
Shift + PgUp / PgDn
zvětšit /zmenšit Ctrl + kolečko myši
Ctrl +, Ctrl -, Ctrl 0 - původní velikost
V dolní liště je vidět velikost a procentní poměr
Efekt pan (nefunguje když píšete s nástrojem Text) držte mezerník a táhněte levým tlačítkem myši
mezerník + šipky,
klik a táhnout prostředním tlačítkem myši
pan x 10 mezerník + Ctrl + šipky
vycentrovat obrázek Ctrl + B dvakrát, jednou pro center, podruhé pro obnovaní velikosti
zrušit výběr Esc nebo Enter
posunout aktuální nástroj o pixel šipky
posunout aktuální nástroj o 10 pixelů Ctrl + šipky
ukaž klávesové zkratky menu Alt
použij klávesovou zkratku v menuAlt + podtržené písmeno v menu
Nástroje (přepíná) F5
Historie (přepíná) F6
Vrstvy (přepíná) F7
barvy (přepíná) F8
potvrdit text nebo výsledek nástrojeEsc nebo Enter nebo Ctrl + D nebo tlačítko Dokončit v nástrojové liště
Nástrojové zkratky
Pozn: jestliže sdílí jednu zkratku sdílí více nástrojů, musíte ji stisknout víckrát, cyklí to mezi nimi.
obdélníkový výběr S
výběr lasem S S
výběr elipsy S S S
kouzelná hůlka S S S S
přesun vybraných pixelů M
přesun výběru M M
lupa (Zoom) Z
Pan ("ruka") H
Vyplnit barvou - plechovka F
přechod G
štětec B
mazací guma E
tužka P
volba barev (kapátko) K
klonovací razítko L
přebarvení R
text T
čára / křivka O
Tvary O O
Seznam obrázků a navigace v obrázcích
další obrázek Ctrl + Tab
předešlý obrázek Ctrl + Shift + Tab
přepnout na obr číslo x Ctrl + x nebo Alt + x
rolovat seznam obrázkůkolečko myši (jen když je myš na oblasti seznamu obrázků)
Nástrojová lišta
zmenšit šířku štětce o 1 [ (Altgr+F) Altgr=pravý Alt
zmenšit šířku štětce o 5Ctrl + [ (Ctrl+Altgr+F)
zvětšit šířku štětce o 1 ] (Altgr+G)
zvětšit šířku štětce o 5 Ctrl + ] (Ctrl+Altgr+G)
změnit šířku štětce pomocí myšinastavte myš na Šířku štětce v liště nástrojů a otočte kolečkem
klikněte na Šířku štětce v liště nástrojů a šipky nahoru / dolů
Menu Soubor
otevřít menu Soubor Alt + S
nový obrázek Ctrl + N
otevřít Ctrl + O
zavřít Ctrl + W, nebo Ctrl + F4
uložit Ctrl + S
uložit jako Ctrl + Shift + S
tisk Ctrl + P
ukončit program Alt + F4, nebo Alt + F a pak X
Menu Úpravy
otevřít menu Úpravy Alt + A
zpět (Undo) Ctrl + Z
vpřed (Redo) Ctrl + Y
vyjmout Ctrl + X, nebo Shift + Delete
kopírovat Ctrl + C, nebo Ctrl + Insert
kopírovat sloučené Ctrl + Shift + C
vložit Ctrl + V, nebo Shift + Insert
vložit do nové vrstvy Ctrl + Shift + V
vložit do nového obrázku Ctrl + Alt + V
smazat výběr Delete
vyplnit výběr Backspace
invertovat výběrCtrl + I
vybrat vše Ctrl + A
zrušit aktivní výběr Ctrl + D nebo Enter
Menu Zobrazení
otevřít menu Zobrazení Alt + Z
zvětšit Ctrl + +
zmenšit Ctrl + -
přizpůsobit oknu Ctrl + B
přizpůsobit výběru Ctrl + Shift + B
skutečná velikost Ctrl + 0
Menu Obrázek
otevřít menu Obrázek Alt + O
ořezat výběr Ctrl + Shift + X
změnit velikost Ctrl + R
velikost plátna Ctrl + Shift + R
otočit doprava o 90° Ctrl + H
otočit doleva o 90° Ctrl + G
otočit o 180° Ctrl + J
sloučit vrstvy Ctrl + Shift + F
Menu Vrstvy
otevřít menu Vrstvy Alt + R
přidat novou vrstvu Ctrl + Shift + N
smazat vrstvu Ctrl + Shift + Delete
zduplikovat vrstvu Ctrl + Shift + D
sloučit se spodní vrstvou Ctrl + M
otočit / měřítko Ctrl + Shift + Z
vlastnosti vrstvy F4
Menu Opravy (dříve Nastavení)
otevřít menu Opravy Alt + P
automatická úroveň Ctrl + Alt + L
černá a bílá Ctrl + Shift + G
jas / kontrast Ctrl + Shift + T
křivky Ctrl + Shift + M
tón / sytost Ctrl + Shift + U
invertovat barvy Ctrl + Shift + I
úrovně Ctrl + L
posterizace Ctrl + Shift + P
sépie Ctrl + Shift + E
Menu efekty
otevřít menu Efekty Alt + E
opakovat poslední efekt Ctrl + F
Nastavení programu
otevřít nastavení programu Alt + X
Nápověda
otevřít menu nápovědy Alt + V
online dokumentace (eng)F1
vyhledávání v paint.netCtrl + E
Okno barev
přepnutí viditelnosti oknaF8
přepnutí primární a sekundární barvy X
přepnout aktivní barvu v rozbalovacím okénku C
kruh barev - jen změna barvydržte Ctrl + táhněte výběr barvy
kruh barev - jen změna sytostidržte Alt + táhněte výběr barvy
kruh barev - změna barvy po 15°držte Shift + táhněte výběr barvy
Nástroje pro výběr (kromě Kouzelné hůlky)
pozn: když je výběr aktivní, všechno kreslení a mnoho jiných příkazů budou fungovat jen uvnitř výběru.
obdélník S
volný výběr (laso) S S
elipsa S S S
vytvořit nový výběr, který nahradí jakýkoli dřívější výběr (pokud tam byl)táhněte levým tlačítkem myši (šikmo)
přidat k aktuálnímu výběruCtrl + táhnout levým tlačítkem myši
odečíst od aktuálního výběru (rozdíl) Alt + táhnout levým tlačítkem myši
invertovat společnou oblast výběrů Ctrl + táhnout pravým tlačítkem myši
vybrat jen společnou oblast výběrů Alt + táhnout pravým tlačítkem myši
vynutit čtverec (obdélníkový výběr) nebo kruh (eliptický výběr) držte Shift při tažení myši
přesun nového výběru při jeho tvorbě. Když tvoříte výběr levým tlačítkem myši, stiskněte i pravé a posuňte
přesun kopie výběru M M + držte Ctrl a táhnout
Magická hůlka
aktivace magické hůlkyS S S S
vytvoří nový výběr z pixelů v okolní oblasti, které jsou podobné pixelu, na který jste klikli, nahradí se předchozí výběr (podobnost je určována nastavením tolerance) klik levým tlačítkem myši
přidat k aktuálnímu výběru (sjednocení) Ctrl + klik levým tlačítkem myši
odečíst od aktuálního výběru (rozdíl)Alt + klik pravým tlačítkem myši
invertovat část výběru Ctrl + klik pravým tlačítkem myši
jen společná část výběrůAlt + klik pravým tlačítkem myši
globální výběr na celé vrstvě podle zvolené barvy držte Shift při některém z výše uvedených příkazů
invertovat výběr Ctrl + I
přesun klik (referenčního) bodutáhněte tu čtvercovou ikonu s 4 šipkami
Nástroje na přesun výběru
přesunutí vybraných pixelůM
přesunutí výběruM M
změnit velikost výběru táhnout za 1 roh nebo koncový úchyt
změnit velikost výběru při dodržení originálních proporcí Shift + táhněte za jeden koncový úchyt
přesun výběru táhněte za cokoli kromě úchytů levým tlačítkem myši
otočit výběr táhnout kdekoli pravým tlačítkem myši
přesun kopie výběru M M + držte Ctrl a táhnout
Lupa
aktivace lupyZ
zvětšitklik levým tlačítkem myši
zmenšitklik pravým tlačítkem myši
pan při zvětšeníklikněte a táhněte kolečkem myši
Pan (přesouvání obrázku v okně)
aktivace panH
přesun plátnatáhnout tlačítkem myši nebo držet stisknuté tlačítko myši a posunovat šipkami
Vyplnit barvou (plechovka)
aktivace plechovkyF
vyplnění okolní oblasti primární barvou levé tlačítko myši nebo Backspace
vyplnění okolní oblasti sekundární barvou pravé tlačítko myši nebo Shift + Backspace
globální vyplnění celé vrstvy podle barvy, na kterou kliknete a nastavení Odchylky držte Shift při jednom z výše uvedených dvou příkazů
přesun klik (referenčního) bodutáhněte tu čtvercovou ikonu s 4 šipkami
Přechod
aktivace přechoduG
z primární do sekundární barvy táhněte levým tlačítkem myši
ze sekundární barvy do primární táhněte pravým tlačítkem myši
počáteční/koncový bodtáhněte za kontrolní bod
přehodit směr přechodu(barvy)klik pravým tlačítkem myši na kontrolní bod
přesun přechodutáhněte tu čtvercovou ikonu s 4 šipkami
omezit přechod na 15 stupňové přírůstkyDržte Shift, když táhnete
Štětec
aktivace štětceB
kreslení primární barvou levým tlečítkem myši
kreslení sekundární barvou pravým tlačítkem myši
Tužka
aktivace tužkyP
kreslení primární barvou levým tlečítkem myši
kreslení sekundární barvou pravým tlačítkem myši
Mazací guma
aktivace gumyE
Vymazání oblasti (pixely se nastaví na průhledné) levým nebo pravým tlačítkem myši
Volba barvy (kapátko)
aktivace kapátkaK
nastavení primární barvy klik levým tlačítkem myši
nastavení sekundární barvy klik pravým tlačítkem myši
Přebarvení
aktivace přebarveníR
kreslení primární barvou ale jen přes pixely, které se podobají sekundární barvě (podobnost je určena nastavením odchylky) kreslete levým tlačítkem myši
kreslení sekundární barvou ale jen přes pixely, které se podobají primární barvě (podobnost je určena nastavením odchylky) kreslete pravým tlačítkem myši
Klonovací razítko
aktivace razítkaL
nastavte zdrojový bod Ctrl + klik levým tlačítkem
kopírování pixelů (musíte mít nastavený zdrojový bod) levým tlačítkem myši
Psaní textu
aktivace textuT
dokončení textu a přilepení do vrstvy Esc nebo Tlačítko Dokončit na horní liště
přesun textu táhněte za čtvercovou ikonu se 4 šipkami.
Čára/křivka
aktivace čáryO
cyklit styl začátku čáry (rovná, zaoblená, šipka) , (čárka)
cyklit styl středu čáry (plná, čárkovaná, čerchovaná, tečkovaná) . (tečka)
cyklit styl konce čáry (rovná, zaoblená, šipka) / (lomítko)
přesun úchytůpomocí myši nebo držte tlačítko stisknuté a použijte šipky
přesun celé čárytáhněte tu čtvercovou ikonu s 4 šipkami
posun čáry o 1 pixelšipky na klávesnici
posun čáry o 10 pixelůdržte Ctrl + šipky
rotace čárypravým tlačítkem myši
rotace čáry po 15 stupních držte při rotaci Shift
Tvary
aktivace tvarůO O
kreslit tvar. Obrys použije primární barvu, výplň sekundární (výplň se nastavuje na liště vedle šířky štětce) kreslit levým tlačítkem myši
kreslit tvar. Obrys použije sekundární barvu, výplň primární kreslit pravým tlačítkem myši
procházet tvaryA
procházet tvary pozpátkuShift + A
přesun úchytůpomocí myši nebo držte tlačítko stisknuté a použijte šipky
zachovat poměr výšky/šířky při přesunu úchytů držte Shift
přesun celé čárytáhněte tu čtvercovou ikonu s 4 šipkami
přesun tvaru o 1 pixel šipky na klávesnici
přesun tvaru o 10 pixelů Ctrl + šipky na klávesnici
rotace tvarupravé tlačítko myši
rotace tvaru po 15 stupníchpři rotaci držte Shift
zvýšit změnu v rohu na 5 px (zaoblené rohy) Držte Ctrl při klikání na + a - v liště nástrojů

Překlad z Keyboard and Mouse Commands


Komentáře

Žádné komentáře

Autor neumožnil přidávat komentáře